Vilken drivkälla ska man välja i bilen

Hur skall man kunna veta veta vilket drivmedel som i framtiden är bäst för bilar överhuvudtaget. De politiska utspelen med miljöbilar tycks vara baserade på lösa boliner från början till slut. Dieseldrivna bilar beskrevs som miljövänliga på grund av det låga koldioxidutsläppet och belönades med en rejäl miljöpremie för ett antal år sedan. Genom tyskt fuffens med certifieringar av kvantiteten avgasutsläpp upptäcktes plötsligt stora miljöproblem med bilar och att dessa dieselfordons avgaser innehöll en stor mängd kväveoxider samt sotpartiklar. Och detta är sjufalt farligare att andas in än koldioxid som i sådant fall är ofarligt.

Skrotning av bilar är en konsekvens av Bonus-Malus

Den nya upptäckten placerade omedelbart dessa fordon på motsatta sidan om himmeln. Bonus-Malus skattesystem ersätter miljöpremier mot höjda skatter. Istället för att få en premie för sin miljöbil blir man numera straffad med högre skatt. Dessa bilar blir därför dyra att äga och orsakar förmodligen att flertalet hamnar på en bilskrot . Ohälsa och cancer-risk gör att många trafikzoner i de större städerna är förbjudna för dieseldrivna fordon och de märkliga besluten om miljöbonus fortsätter. Med Bonus-Malus erhålls en premie för hybridbilar, som körs några mil på el mellan laddningarna. För övrigt lämnar den ifrån sig samma mängd koldioxid som bilen utan miljöstatus. Så tack för skatteåterbäringen. En sådan är alltid välkommen.

Elektrifierad bil är oslagbart när det gäller koldioxidutsläppet

Om man frågar ett antal bilägare vilken bilmodell de anser vara den mest klimatvänliga svarar de nog ”Min bil är bäst, för den har i varje fall varit miljöklassad och givit mig bonuspengar” Svaret ges troligtvis som en allmän gliring. De flesta bilarna är bränsledrivna och utsläppen varierar på grund motorstorlek och ålder. Alla vet ju att ett elektrifierat fordon är oslagbart när det gäller koldioxidutsläppet vid körning. Många känner till det stora utsläppet vid batteritillverkningen, så givet svar, om den egna bilens förträfflighet, kan naturligtvis vara sant. Det sker också ett indirekt utsläpp. När blir den totala elproduktionen fri från föroreningar? Det politiska svaret på den frågan kan liknas med ett goddag yxskaft. Det finns ju sol, vind och kol att ta tillvara. Sedan är den frågan bordlagd.

Koldioxidutsläpp vid tillverkning av batterier

Biltillverkarna ansvarar inte för renheten i något drivmedel men ligger inte på latsidan. Produktionsomläggningar till elbils-tillverkningen pågår runt hela jordgloben. Flera biltillverkare tävlar med olika bilmodeller som är elektrifierade. De flesta har hört debatterna om förbuden som flera länder vill ha på förbränningsmotorer. Mot den bakgrunden är det lätt att få intrycket att elbilen skall bli klimatets frälsare. Men är det är en verklig överdrift. Det enda som forskarna är överens om, är att skrota bilen Göteborg och att luften med säkerhet kommer att bli renare än vad den är idag. Det finns ingen relevant beräkning av det indirekta koldioxidutsläppet från elbilar i samband med tillverkning och återvinningen av batterier. Visste ni att varje gång vi laddar elbilar i Sverige, är alltid kolkraft med i bilden på något sätt. Kolet är världens billigaste energikälla. och står för ungefär en tredjedel av den el som produceras i världen.

Forskare anser att man ska skrota bilen och köpa en ny elektrifierad bil.

Forskare anser att man ska skrota bilen och köpa en ny elektrifierad bil. Även om frågorna om koldioxidutsläppen vid batteritillverkningen är många, anser forskarna att alternativen är betydligt sämre.

Forskare anser att återvinning av skrotbilar är ett bra alternativ

Carl Nordin som är forskare har ett tydligt svar, vad han tycker om framtidsutsikterna. Ett utdrag från hans föreläsning säger:”Skrota bilen! Nu menar jag inte att man ska skrota sin nyköpta Mercedes för flera hundratusen kronor. Men om du har en bil som inte går igenom besiktningen. Den kanske är värd tiotusen kronor och det kostar femtusen kronor att reparera den. Var då förnuftig och skrota den. Varför köra runt i en uttjänt bil, som både är en rejäl miljöbov och kostar oändligt mycket mer att behålla än att skaffa en modern. Du visste väl att du kan tjäna pengar på en skrotbil. Lämnar du den själv till skroten kan du få ett par tusen kronor. Ids du inte själv ska du få ett visitkort av mig till en bärgningsfirma, som kommer och hämtar den samtidigt som du får betalt.” påstår forskaren Carl Nordin.