Återvinning av skrotbilar

För att nå uppsatta politiska miljömål, gällande koldioxidutsläppen, måste olika produkter återanvändas eller återvinnas. Fordon är en sådan produkt. Vid tillverkning räknas det genomsnittliga utsläppet till ett ton för varje ton bilen väger. Genom diverse förordningar och föreskrifter från Naturvårdsverket har bilproducenterna lyckats nå uppsatta mål genom ett ihärdigt utvecklingsarbete med fragmentering efter skrotning och sanering av uttjänta bilar. Men fortfarande fungerar inte inlämningar till auktoriserade bilskrotar enligt fastställt mål.

Återvinning av skrotbilar när man skrotar sin bil.

Hundra tusentals avställda fordon försvinner olagligt vid export till andra länder, framförallt Afrika. Att skicka miljöfarligt avfall till dessa länder som inte har några krav om återvinning är katastrof. Kontakta skrotabil.com om du vill skrota bilen eller få mer information.

Illegal export av miljöfarligt avfall (skrotbilar)

Hundra tusentals avställda bilar försvinner olagligt vid export till andra länder, framförallt Afrika. Att skicka miljöfarligt avfall till dessa länder som inte har några krav om återvinning är katastrof. Andra bilar i Sverige blir uppställda på parkeringsplatser och dyl. Många bilägare vet troligtvis inte hur de ska bli av med de gamla fordonsvraken. Men det finns flertalet bilskrotar och återvinningsföretag som är intresserade att köpa dessa fordon. I större städer är det faktiskt huggsexa bland många intressenter, så det finns möjlighet att få en rejäl ersättning från företagen. Visste du att järnmetall från skrotbilar är den individuellt främsta produkten som återvinnes? Just nu reproduceras 95 procent av allt innehåll från uttjänta skrotbilar i Sverige. Den svenska regenereringen av uttjänta fordon är nödvändig ur miljösynpunkt. Branschen sysselsätter också många anställda på över trehundratjugo godkända bilskrotar över hela Sverige.

Skrota bilen och få ersättning

Man kan sälja sin uttjänta bil direkt till ett skrotföretag eller finna någon som är intresserade av delarna som finns på bilen. Men med tiden hamnar den dock hos någon skrot för recycling. Hos de godkända företagen tas alla återanvändbara reservdelar av som t.ex. backspeglar, kofångare, kamaxel, blinkerljus, nackstöd, insugningsrör. Efter det töms bilen på samtliga miljöfarliga vätskor. Dessa samlas upp i slutna behållare för att senare fraktas för destruktion.

Sista anhalten för skrotbilen är fragmenteringen

Det som finns kvar av den uttjänta bilen fraktas till fragmentering och här klyvs den ner till bitar, stora som tennisbollar. Allt järn sorteras med magnet och övrigt material som exempel gummi, plast, glas, etc. återvinnes. Järnet fraktas vidare till stålverk där den smälts ner till nytt stål. Varje år återvinns flera 1000 ton metall från bilar av järnindustrin. Mer nittiofem procent av bilens materialinnehåll återvinnes och återanvändas i den eviga kretsgången. Cirka 60 % av en personbil består av stål och järn. Stålet som används för att framställa en helt ny bil innehåller minst 25 procent av återvunnet innehåll. Så för miljöns bästa bör du skrota din gamla uttjänta bil.