krockat bilen, försäkring

Enligt gammal sägner kommer sällan en olycka ensam till den drabbade. Kanske är det beroende på följderna, som måste omhändertas och lösas på bästa sätt, när något har hänt. Att tro att olika försäkringar löser de ekonomiska konsekvenserna kan vara ett fatalt misstag. De olika nivåerna på en bilförsäkring har orsakat många missförstånd. Att välja den billigaste, som är trafikförsäkring, är lockande. Men kan visa sig bli dyrbart. Och har man krockat bilen kan det kännas dubbelt smärtsamt, även om det bara är den som skadats. Om man varit med om en traumatisk händelse, som en bilkrock är för de flesta personer, kan det bli tufft hantera situationen Man kommer dessutom att bekymra sig om vad som kommer ske med fordonet.

Försäkringsbolaget bestämmer ödet för bilen

Först skall försäkringsbolaget kontaktas oavsett vilken försäkringsnivå fordonet har. Man skall vara medveten om att det ej fordras stora blessyrer på bilen för att försäkringsbolaget anser att den är uttjänt och borde skrotas. Det här innefattar framförallt gamla bilar. Om man endast har trafikförsäkring, och anses som den som föranlett krocken, kommer ingen ersättning för det skadade fordon att betalas ut. Motparten kommer tvärtemot att få full ersättning för sina skador. Hamnar man i detta scenario, tvingas man själv att fatta samtliga beslut om fordonet. Troligtvis har fordonet transporterats till en auktoriserad bilverkstad där den står uppställd och väntar på sitt öde.

I vissa fall är det inte försvarbart ekonomiskt att laga bilen. Överstiger till exempel kostnaderna bilens värde är det förmodligen bäst att skrota den. En del bilskrotar ger ersättning för skrotbilar. Anlita i så fall en auktoriserad bildemontering. Det säkerställer att bilens alla miljöfarliga ämnen tas omhand på rätt sätt och att den skrotas miljövänligt.

Ta in flera offerter hos olika bilverkstäder

Bärgningskostnaden täcks icke av trafikförsäkring utan den måste erläggas från egen portmonnä. För att ej lägga ner onödiga pengar måste förfarandet, med den skadade bilen, planeras omsorgsfullt. Är man inte bilkunnig kan det vara svårt att utvärdera kostnaderna för lagningen. Men det finns ett alternativ som inte behöver kosta skjortan. Att anlita en bilmekaniker, som äger en mindre fristående verkstad, kan betyda tusentals kronor i besparing. Auktoriserade verkstäder är upp till tre gånger så kostsamma,som vad mindre självständiga bilverkstäder är. Dugligheten kan även vara större på grund av dessa bilreparatörer arbetar med alla tänkbara bilmärken och modeller.

Laga eller återvinn fordonet på en bilskrot

Kolla med kompisarna om de vet någon bilmekaniker, som är skicklig och kan tänka sig uppdraget. Under väntan på offerten är det förnuftigt att undersöka priset för en likvärdig bil (ditt fordon före krocken) på exempelvis bilweb.se. Om prisförslaget från verkstaden överskrider kostnaden att införskaffa det motsvarande fordonet är det lönsamt att köpa det och höra med skrotabil.com kan hämta och skrota bilen Göteborg. Men glöm inte att den har ett visst värde även som vrak. Antingen lämnas skrotbilen till något av bilproducenternas mottagningsställe eller till en auktoriserad skrotfirma för att få fordonet återvunnet på ett miljövänligt sätt. Genom förfrågningar hos skrotarna finns det pengar att tjäna. Vissa betalar upp mot 1 500 kronor, vilket kan bli ett bra tillskott vid köp av annan bil.