Stora miljöproblem med bilar

Ett tag ansåg man att dieselmotorer var miljövänliga och att dessa borde sitta i varje bil som producerades. Man fick till och med miljöpremie när man köpte en ny dieselbil. Som tur är har beslutsfattarna i världen insett att de haft fel. Och efter hand har olika myndigheter börjat diskutera och agera. Ett bevis på detta är biljätten Volkswagens fuffens med certifiering av utsläppen av kväveoxider. Det har senare spätts på att gälla lurendrejeri med certifiering av koldioxids-föroreningen.

Negativa miljöeffekter att inte skrota bilen

Den mera synbara miljöförstörande effekten vållad av fordonsvrak, som förpestar vår miljö och natur tilltar ständigt. Märkligt nog tycks inte detta problem observeras av myndigheterna på samma sätt, som den allmänt diskuterade växthuseffekten. Efter slopande av skrotpremie ökar antalet övergivna vrak hela tiden. Sannolikt dumpas skrotbilar av stolpskott, som inte ser någon billigare valmöjlighet eller orkar lämna den till en bilskrot. Och att det behövs ingen speciell tankeförmåga för att göra bilen blir okänd.

Det är fordonsägarens ansvar att överlämna sitt fordon till en auktoriserad bildemontering så de kan skrota din uttjänta bil på ett miljöriktigt sätt.

Risken att spåras och ställas inför rätta obefintlig. Förutom den visuella effekten tänker miljösabotören sannolikt inte på den flertal gånger dyrbara efterdyningen av utebliven återvinning av skrotbilen. Konsekvenserna är många av att inte sanera oljor, batterisyra, glykol och dylika vätskesystem. Ansvaret för att dessa dumpade vrak tas om hand och saneras, före den verkliga miljöförstöringen påbörjas genom diverse läckage, tycks vara oklart för många myndigheter, som gärna skyller på varandra. Samtidigt som ansvarsfrågan bollas runt mellan olika organisationer pågår antalet dumpade uttjänta bilar att utvidgas och med den dessutom miljöförstöringen.

Övergivna skrotbilar prioriteras inte av kommunerna

Det verkar vara mer glamoröst att sysselsätta sig med den globala kväve/koldioxidproblematiken än de mer alldagliga regionala miljöfrågorna. Fordonets kvalitet, eller brist på sådant, kan medverka till dagens situation. Och trenden visar att bilmärken med lång livslängd sällan syns bland vraken. De tycks kunna skrota bilen Göteborg rulla i oändlighet. Mottot att höjd kvalitet ofta sänker kostnader är gångbart för många produkter. Det borde vara realistiskt att dra en parallell till miljöförbättrande åtgärder på ritbordet, eftersom kostnaderna otvivelaktigt sjunker med förbättrad miljö också för konsumenter/utövare.

LÄS MER: Krockat med bilen, hur gör man med försäkringen

Ökningen av dumpade fordon i det gröna kan närmast hänföras till utgiften eller som i detta fall – ihop med brist av avkastning. (skrotningspremie) Detta är orsaken till att bilägaren väljer dumpning, som det rätta alternativet för undanröjning av ett bilvrak. För att helt hejda sådant tillvägagångssätt måste bilägaren kompenseras med ett visst belopp vid laglig avregistrering. Idag är återinförande av skrotningspremie inte aktuellt. Därför är det nödvändigt att andra åtgärder vidtages, och som garanterar ägaren betalning vid avförandet av skrotbilen. skrotning av bilen hos skrotabil.com ger ersättning. Och det är valfritt att antingen lämna in bilen själv eller anlita bärgning av fordonet. Båda alternativen ger ersättning till skrotbilsägaren.