Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Tierp

Personbilsinspektionen i Tierp yttersta riktpunkter är att sortera miljö- och trafikfarliga personbilar från kommunala vägar och centrum. Verkstäder förväntar otaliga bärkraftiga arbeten, som genereras efter den föreskrivna bilprovningen. De godkända skrotföretagen är även klar att skrota personbilen Göteborg med skrotningscertifikat samt säkrar borttagning från centrala bilregistret hos Naturvårdsverket. Så den ängsliga fordonsinnehavaren har en del att vara skraj innan den årliga bilgranskningen i Tierp i närliggande tillsynshall. Men det här inte någon ny fenomen. Den statliga bilbesiktningen inleddes av myndigheterna allaredan för femtio år sedan. Affärsgrenen avreglerades likväl för tio år sen på grund av många konflikter. Svenska fordonsflottan växte så snabbt, att Svensk bilprovning inte hängde med i svängarna. Långa väntetider vid bokning, och bristfälligheten att ombeställa datum, satte flera fordon i oönskade körförbud. Dessa bekymmer fixades enkelt av det stigande mängden ny startade företag, som kunde utföra personbilsinspektioner i Tierp. Alla personbilar har inte nivå 3-fel, som är varenda ägares förskräckelse. Men syftet att bättra på natur- och säkerhetsgraden är utpräglad med de övriga beskaffenhetsklasserna. Och när kötiderna försvunnit, kan man åka in till närmaste bilprovning, som erbjuder drop-in utan bokning.

Ändrade regler för fordonskontroll i Tierp resulterar vanligtvis till penningstraff

Men flera regler har nyligen justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla uppsikt på datum för bilinspektion i Tierp. Missas det här får personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan uppskattar emellertid växa med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tidpunkt för personbilskontrollen i Tierp

Men man kan själv besluta, när den första kontrollen i Tierp behöver uträttas. Senast 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter två år. Därpå ska fordonet kontrolleras senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens hemsida kan datumet lätt upptäckas. Surfa in på deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller defekterna som påträffas indelas i tre kategorier. En klass 1-anmärkning har den betydelsen att den ska repareras inför nästa års-granskning. Ett klass 2-fel betyder, att det ska fixas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Tierp. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bildemontering, som har befogenhet att skrota fordon med skrotcertifikat för avregistrering. Iakttaga att flera missar att fixa enkla klass ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid annalkande inspektion.

Onödiga felaktigheter observeras av personbilskontrollen i Tierp

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Tierp. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som uppdagar klass två-felen. Att fixa en lampa innebär en del tillfällen, att personbilen godtas utan efterkontroll för bilkontrollen i Tierp. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Att ersätta en trasig lampa kan möjligtvis synas bökig för flera. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer avslöjar den luriga trixet att peta väck glödlampan. Men felaktigheten indikerar, att motorn konsumerar överflödigt mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Sensorn är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta ut. Den kan köpas till Honda från Bds.se under tusenlappen. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan priset för somliga bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också påpekanden på däckdjup är återkommande för bilinspektionen Tierp. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket spartanskt att granska för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så provning under vintern kan förorsaka obefogade trubbel. Men med enkla redskap kan omkostnaden, tillföljd av den periodiska personbilsgranskningen Tierp, förbli låg av den kloke bilägaren.