Besikta eller skrota bilen i Timrå

Att bilbesiktningar i Timrå avreglerades har haft kolossal betydelse för fordonsinnehavarna. AB Svensk Bilprovning påbörjades av kommunerna på sextio-talet, men upplöstes som kartell 2010. De ökande kötiderna vid framförallt avbokningar utmynnade i många inte påverkbara körförbud. Och de omnämnde bilinnehavarna störtade av fördömande över bristerna. Genom att tillåta fri konkurrens startade massa bolag tänkta vinstgivande yrkesutövning. Så väntetiderna upphörde som igenom ett trollslag. Men skapade andra trassel via en påfallande överetablering. Det främjar självfallet bilinnehavarna, som kan få sina personbilar undersökte mot en lämplig ersättning. Den hårda kampen om kunderna kan dock få omvända effekter för de flesta nya företagarna. Följden har likväl skrota bilen Göteborg gett ägarna tillfälle att besiktiga i Timrå, utan kötid, på närmaste besiktningsställe, som erbjuder besiktning utan bokning.

Ändrade bestämmelser för personbilsinspektion i Timrå resulterar ofta till vite

Men flera riktlinjer har just ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren själv att observera tillfälle för fordonsbesiktning i Timrå. Misslyckas man med detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas dock växa med ett antal miljoner kr från nonchalanta ägare.

Bilinnehavare beslutar själv tillfälle för bilgranskningen i Timrå

Men han/hon kan personligen styra, när den första kontrollen i Timrå ska utföras. Senast 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därnäst behöver personbilen besiktas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens sajt kan datumet lätt hittas. Surfa in på deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller defekterna som påträffas indelas i tre nivåer. En nivå 1-felaktighet innebär att den måste fixas innan nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-påpekande betyder, att det tvingas fixas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Kategori 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från personbilsgranskningen i Timrå. Och detta leder ofta till skrotning på en legitimerad skrot, som har licens att skrota bilen med skrotningsbevis för avregistrering. Betrakta att flera glömmer att reparera enkla klass 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid kommande kontroll.

Meningslösa brister upptäcks av personbilsinspektionen i Timrå

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Timrå. Konstigt nog är det brister med enkla åtgärder, som uppdagar nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört en lampa innebär flera tillfällen, att fordonet godtas utan ombesiktning för fordonskontrollen i Timrå. Skyltlampor leder statistiken, men följs efteråt av bromsljus. Byte av en trasig lykta kan möjligtvis synas bångstyrig för många. Men det finns simpla instruktioner med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän avslöjar den luriga lösning att peta dän glödlampan. Men felaktigheten indikerar, att fordonet konsumerar obehövligt mycket diesel, så koldioxidutsläppet ökar kanske över vad som är okey. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är enkel att växla. Den kan inhandlas till Renault från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här enkla bristen kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också påpekanden på däckdjup är frekventa för bilinspektionen Timrå. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, eftersom det är väldigt enkelt att checka för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre mm. Så testande under vintern kan förorsaka obefogade trubbel. Men med enkla verktyg kan utgiften, som ett resultat av den årliga bilbesiktningen Timrå, hållas till ett minimum av den kloke fordonsinnehavaren.