Besiktning i Tidan orsakar lagning eller bilskrotning

Det är inte längre krångligt att boka en omgående tid för fordonsinspektion i Tidan. Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Under de senaste årtiondet har mängden bilbesiktningar flerdubblats. Konkurrensen har även inom den här branschen blivit mödosam. Lukrativa lanserings- eller driveerbjudan återkommer ideligen. Flygbladen fyller e-mailen med alla kampanjer. Perioden, då beställningen tvingades göras flera dagar innan, är ett minne blott. Men arbetsförloppet för bilgranskning i Tidan är likadan. Och resultatet likaså. Den spända bilinnehavaren befarar renoveringskostnad för hittade brister och påpekanden. Reparatörerna kalkylera med vinstgivande jobb skrota bilen Göteborg och en behörig bilskrot vet, att flera personbilar får anmärkningar av klass 3-nivå. Som så många år tidigare närmar sig tidpunkten för nervpressen.

Förändrade regler för fordonskontroll i Tidan leder vanligtvis till penningstraff

Men enstaka normer har på senaste tiden förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att hålla koll på tillfälle för bilinspektion i Tidan. Missas det här får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas emellertid öka med ett antal miljoner kronor från oaktsamma bilägare.

Ägare beslutar själv tillfälle för personbilsgranskningen i Tidan

Men han/hon kan själv besluta, när den första kontrollen i Tidan ska ombesörjas. Senast 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. 2 gången är inom 2 år. Därefter skall bilen testas årligen. På Trafikstyrelsens webbsida kan tidpunkten enkelt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Felen eller skavankerna som hittas indelas i tre kategorier. En klass ett-påpekande medför att den tvingas lagas innan nästa års-kontroll. Ett kategori 2-anmärkning betyder, att det måste åtgärdas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Tidan. Det här leder ofta till återvinning på en behörig skrot, som har licens att skrota fordon med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många glömmer att laga enkla nivå 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid nästkommande besiktning.

Onödiga brister observeras av bilkontrollen i Tidan

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll innan bilbesiktningen i Tidan. Konstigt nog är det defekter med simpla åtgärder, som uppdagar nivå två-bristerna. Ett utfört en lampa betyder många stunder, att bilen godkänns utan ombesiktning för personbilsbesiktningen i Tidan. Nummerskyltslampor leder statistiken, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lykta kan kanske förefalla bångstyrig för många. Men det återfinns simpla instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många bilinspektörer uppdagar den luriga trickset att rycka bort instrumentbelysningen. Men oriktigheten pekar på, att personbilen drar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet växer eventuellt över max godkänd. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är enkel att byta ut. Den kan köpas till Cooper från Skruvat.se under 700 kronor. Faran är stor att det här lätta felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för somliga fordonsmärken överstiga 30 000 kronor. Också anmärkningar på däckdjup är ofta förekommande för besiktning Tidan. Statistiskt är det flera som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att syna för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka onödiga problem. Men med lätta verktyg kan avgiften, till följd av den periodiska fordonsbesiktningen Tidan, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.