Uppställningsplatser i Herrljunga liknar ingen bilkyrkogård

Den bilinnehavare från Herrljunga som vill vara med om en nostalgisk tripp i fordonshistorien skall gästa en kyrkogård för rostiga bilar, som är motsatsen till en förbjuden depåer med uttjänta fordon. Här kan man lokalisera hundratals märken av skilda fordonsmodeller från mitten av 1900-talet. Jänkare stora som hus blandas med små bubblor i en mäktig kombination. Mycket av interiörerna är väck för länge sedan och fordonen ser ut som skrothögar. Men de uppskattade formerna kan man än idag skönja. Att bilkyrkogårdarna i Kyrkö Mosse och Båtnäs har förvandlas till platsens bästa skrota bilen Göteborg turistattraktion är inte förunderligt. Till och med kritiska miljöavdelningar, som förordnat om hämtning av fordonsvraken, har förmåtts byta inställning som ett resultat av intäkterna som bidrar till samhället. Sorgligt nog har dessa attraktiva bilkyrkogårdar fått förbjudna efterträdare, som tycks bunkra kasserade personbilar. Nya tuffa föreskrifter bromsar emellertid legal inrättande. Att skrota bilen med lämnande av registreringsbevis, skrotningsintyg med avfärdande från bilregistret samt rengöring av miljöhotfullt avfall fordrar andra författningar. Men de rådande 2 lagliga fordonsplatserna kommer att roa fordonsälskarna en lång tid framöver.

Ingen tillåten bilkyrkogård förekommer nuförtiden i Herrljunga

Det förekommer några uppställningsområden för skrotade personbilar i landet. Men endast två är behöriga av bygdens klimatkontor som permanenta kyrkogårdar för rostiga bilar för turister från Herrljunga. Dessa allmänt bekanta områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Småland finns många hundra bilmodeller från början av 1900-talet och besöks av fler än 15 000 personer årsvis. Även fast ett kommunalt beslut om utrensning av alla uttjänta bilar, har ett medgivande, som varar trettio år till. Det om inget är ett kvitto på turistnäringens värde för platsen och vårdas följaktligen på bästa sätt av samhället. Årjängs stolthet i Båtnäs har inte innehaft likadan stöd till inrättande av sevärdhet. Här skapades en bilskrot under mitten av förra seklet. Säljande av beg. reservdelar höll på till 80-talet då skroten upphörde. Skrotbilarna blev stående kvar efter speciell tvångsförflyttning av skrotbilarna, som var parkerade på annans egendom. Typ tusen olika bilmärken från mitten av 1900-talet bevarades och bröderna Ivansson, som ägde bilskroten, tillät gemene man att gå runt och betrakta de ålderstigna rariteterna. Sorgligt nog har dessa påhälsningar medfört minskade personbilar. Speciellt har Vw bubblor varit populära för skövlare. Bara inredningar har kvarlämnats. Och om kyrkogårdaen för rostiga bilar i Båtnäs ska betraktas som kulturminne eller klimatförödelse har debatterats av miljökommittén. Nu för tiden rangordnas en utjänad bil, som miljövådligt restprodukt. Men så föråldrade bilvrak har självsanerats och klimatbesvär har sanerats från marken.

Fara existerar för förbjuden gravplats med gamla fordon i Herrljunga

Ingen i Herrljunga kommer likväl att kunna beskåda objekt från de mest välkända illegitima skrot-kyrkogårdarna. Den mest kända stället påträffades på Gotland. I Tingstäde grävdes omkring 200 skrotbilar fram ur en sankmark. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så försvarsmakten hade skyldigheten för handhavande och övervakning, då bilinnehavarna bestämde sig att jordfästa bilen på detta fiffiga sätt. Och Värmland har haft hemliga attraktioner. Östra Sivbergs brott avvecklades och fylldes med vatten hastigt under 1920-talet. Där anträffades ett 20-tal skrotbilar. De äldsta från 50-talet. Nu för tiden finner man helt andra illegala gravplatser för gamla fordon utspridda i landet. Och det är överraskande hur illa dessa uppställningsplatser är valda. Att se sådana på vattenbevarade områden utan övervakning av Naturvårdsverkets är påfallande. Det handlar obestridligt om samlingsområden. Avsaknaden på aktioner från ansvarig polis är närmast ödesdiger och sporrar till många fuffens. En heder måste ändå lämnas till landets två i särklass förnämsta och legala bilkyrkogårdar i Båtnäs och Småland.