Skrotbilar rullar genom besiktningen i Smedby

När bilinnehavare kör till en översyn i Smedby då ler bilreparatören. Han vet, att uppemot trettiofem % av gamla fordon klarar inte kontrollen och måste repareras före ombesiktning. Så att ha sin bilverkstad i närheten av en bilbesiktning är grymt bra. Och skulle ett klass tre-fel anträffas, vet bilmekanikern skrota bilen Göteborg med förvissning, att reparationen tillkommer företaget, om inte fordonsägaren bestämmer sig för att skrota sitt fordon hos en skrot. Det är inte längre så besvärligt att beställa tid för kontrollbesiktning i Smedby, som i allmänhet måste utföras årligen. Allaredan för 50 år sedan kom ett riksdagsbeslut att AB Svensk Bilprovning skulle bildas. Tjugohundratio avskaffades monopolet för bilbesiktning. Från det året har hallar upprättats på betydligt fler ställen. Det finns tillfälle att syna fordonet på drop-in tid utan att boka tid.

Ändrade bestämmelser för fordonskontroll i Smedby leder vanligtvis till vite

Men enstaka riktlinjer har nyligen ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren personligen att bevaka tillfälle för personbilsinspektion i Smedby. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms emellertid öka med över en miljard kronor från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsägare bestämmer personligen tillfälle för personbilsinspektionen i Smedby

Men han/hon kan personligen avgöra, när den första tillsynen i Smedby bör uträttas. Senast tre år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 2 år. Därefter behöver bilen testas årligen. På Länsstyrelsens internetplats kan datumet enkelt hittas. Surfa in på deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Oriktigheterna eller defekterna som upptäcks delas in i 3 nivåer. En klass 1-felaktighet betyder att den måste fixas innan nästa års-inspektion. Ett klass två-fel medför, att det behöver åtgärdas inom en månad med efterkontroll som följd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud genast. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Smedby. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad bildemontering, som har licens att skrota personbilar med skrotcertifikat för avregistrering. Notera att flera glömmer att åtgärda lätta kategori 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid nästa inspektion.

Omotiverade defekter uppdagas av bilbesiktningen i Smedby

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll inför fordonsbesiktningen i Smedby. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som avslöjar kategori 2-felen. Att ombesörja en lampa innebär många tillfällen, att bilen accepteras utan efterkontroll för personbilskontrollen i Smedby. Skyltlampor leder statistiken, men följs därefter av bromljus. Att ersätta en defekt lykta kan möjligen synas jobbig för många. Men det återfinns lätta beskrivningar med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta bilinspektörer spårar den luriga trickset att plocka bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten antyder, att personbilen förbrukar obehövligt mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar antagligen över max godkänd. Sensorn sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra. Den kan inhandlas till Volvo från Bildelsbasen under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan ses som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del bilmärken överstiga 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckdjup är frekventa för fordonskontrollen Smedby. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att kontrollera för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan ställa till med onödiga bekymmer. Men med enkla verktyg kan omkostnaden, som ett resultat av den årliga personbilsinspektionen Smedby, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.