Skrota en bil Malung

Det råder en lång historia bakom möjligheten för Skrotning av bil i Malung med kompensation. Och förutsättningarna har förbättrats sedan motorfordon lanserades i Sverige i början av nittonhundra-talet. 60-talets race i stock-car var en trend som gav många bilinnehavare till gamla uttjänta amerikanare en nödvändig betalning före rådslut om skrotning av bilen i Malung. Men det förekom inte någon längre tidsperiod. Fordonsvraken koncentrerades också på kyrkogårdar för återvinning och för avsättning av brukade reservdelar. Dylika är idag svartlistade även om enstaka har fått Miljövårdsverkets skydd att spara äldre fördärvade vrak intakta för allmän utställning. Därigenom har de blivit väldiga skrota bilen Göteborg rariteter. I flera år begärdes betalning vid inlämning för bilskrotning i Malung. Detta resulterade i en mer eller mindre allmän dumpning i miljön. Uråldrade vattenfyllda dagbrott och blöta sumpmarker blev favoritområden. Nuförtiden samlas gamla fordonsvrak på mera oberörda områden. Illegala insamlingsställen med 10 talet skrotbilar vimlar det av. De betrodda statliga ämbetsverken tycks blunda för de miljöriskabla följderna trots Länsstyrelsens strikta regler.

Ny organisation underlättar för bilskrotning i Malung

Biltillverkarna erhöll i uppgift att arrangera Naturvårdsverkets fordran för att skrota en bil i Malung. Dessutom gavs riktlinjer till uppsamling och skrotning av skrotbilar, som vanligtvis övergavs i omgivningen. Anledningen för de här klimatdåd var fordonsägarens kostnadsbesparing för skrotningen av bilen. Många skrivna referat i Gotlands Allahanda riktade Trafikstyrelsens slarv att avstyra dessa dumheter. Och detta deklarerades som en av skälen i den nya lagen med gratis bilskrotning i Malung. Bilproducenterna erhöll i uppgift att skapa en institution, som förmådde genomföra inriktade syfte. Så de första konkreta legitimerade bilskrotarna bildades i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR). Men deras ensamrätt att skriva ut mottagningsintyg med bilskrotningsintyg existerar inte längre. En behörig bildemontering får sin auktorisation från Länsstyrelsen. En skriftlig begäran ska godkännas av miljöstyrelsen, som har uppsikt över att den kommande bilskroten lyder Länsstyrelsens krav enligt ”Bilskrotningsbestämmelsen”.

Bilskrotning i Malung ger ersättning

En kasserad bil som är övergiven stämplas som naturvådligt avfall, och skall bortforslas och saneras på en skrot i Malung, enligt myndighetskraven. De här visar i detalj hur de olika bilskrotarnas konstruktioner skall gestaltas för att beviljas. Lika strikt karakteriseras upprensning av klimatfarliga bildelar, vätskor och material. Återvinning, behandling och lagring behöver godkännas av naturinspektörer en gång var tolfte månad. Efter tömning av skadliga ämnen är vraket inte längre ett miljöfördärvligt avfall utan sänds till sönderdelning och återvinning. Nu för tiden är målet nittiofem procent retur till ett ständigt kretslopp i nyframställning åstadkommit. Det innebär att fordonsinnehavarna kan skrota en bil i Malung med ersättning, som kan ge ett par tusenlappar för en uttjänt bil. Före återvinning av bilen accepterar en del skrotfirmor självplock av begagnade bildelar. Spekulanter kan påträffa delar till en Volkswagen till rena drömpriser. Det råder även auktoriserade bärgningsföretag, som hämtar personbilar, för skrotning i Malung, med kompensation. Regler för skötsel av det miljöriskabla avfallet föreligger i Trafikstyrelsens särskilda licens till bärgningsfirmorna. En tillkommande Konsument kan lätt kontrollera det här på lejda bolagets hemsida innan uppdrag.