Besiktning i Smedjebacken ger skrotbilar hopp om framtiden

Först ett besök för bilprovning i Smedjebacken, därefter kostsamma reparationer på en verkstad, efter noga övervägande att skrota fordonet hos närliggande legitimerad bilskrot. Flera av de 35 procenten fordonsägare, som får kritiska prickar i protokollet, vid den periodiska tillsynen, måste tillbaka med fordonet inom 30 dagar för att undvika körförbud. Och sedan lång tid tillbaka gäller det årligen för de flesta. Regeringen etablerade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan. Men fordonsbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så avstatliga svensk bilprovning för tio skrota bilen Göteborg år sen kom som ett brev på posten. Allt mer ökade väntetider för bokningar och ombokningar utmynnade flera påtvingade körförbud, som genomskådade systemets misslyckande. Flertalet nyetablerade kontrollhallar skiftade emellertid snart på den destruktiva trenden. Med ett system utan tidsbokning för fordonsgranskning i Smedjebacken, löstes flera strul för nöjda fordonsinnehavare.

Ändrade stadgar för personbilsbesiktning i Smedjebacken resulterar vanligtvis till vite

Men flera principer har nyss justerats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren personligen att hålla koll på tidpunkten för fordonsinspektion i Smedjebacken. Bommas detta får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är ägarens skyldighet att känna till det här faktumet. Statskassan beräknas dock stärkas med över en miljard kronor från nonchalanta bilinnehavare.

Bilinnehavare beslutar själv tillfälle för fordonsbesiktningen i Smedjebacken

Men han/hon kan själv avgöra, när den 1 undersökningen i Smedjebacken skall genomföras. Senast 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 24 månader. Därefter måste bilen besiktas varje år. På Länsstyrelsens sajt kan tidpunkten lätt upptäckas. Surfa in på deras internetsida och slå registreringsnumret, så finns datumet där. Oriktigheterna eller skavankerna som anträffas indelas i tre kategorier. En kategori 1-påpekande medför att den tvingas repareras innan nästa års-granskning. Ett kategori 2-anmärkning medför, att det behöver repareras inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från fordonsbesiktningen i Smedjebacken. Det här leder ofta till återvinning på en behörig skrothandlare, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att många missar att fixa enkla kategori 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid nästkommande kontroll.

Onödiga defekter uppdagas av bilbesiktningen i Smedjebacken

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll innan fordonsbesiktningen i Smedjebacken. Konstigt nog är det defekter med simpla åtgärder, som blottar klass 2-bristerna. Att fixa ett dåligt hjul betyder många gånger, att fordonet godkänns utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Smedjebacken. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en trasig ljuskälla kan möjligtvis synas besvärlig för flera. Men det återfinns simpla anvisningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer uppdagar den sluges trixet att ta väck glödlampan. Men felaktigheten pekar på, att bilen förbrukar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidföroreningar tilltar antagligen över max godkänd. Sensorn är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att växla. Den kan inhandlas till Volkswagen från Ad bildelar under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla felet kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del bilmärken överskrida 30 000 kr. Även anmärkningar på däckdjup är frekventa för bilinspektionen Smedjebacken. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att kolla för fordonsägaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så provning under vintern kan ställa till med onödiga trubbel. Men med enkla verktyg kan utgiften, som ett resultat av den periodiska bilgranskningen Smedjebacken, hållas till ett minimum av den kloke fordonsinnehavaren.