Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Värnamo

Att personbilsinspektioner i Värnamo avreglerades har haft markant innebörd för bilinnehavarna. Den obligatoriska bilbesiktningen startades av myndigheterna 1965, men avbröts som företag med ensamrätt 2010. De långa kötiderna vid främst avbokningar resulterade i många inte lättledda körförbud. Och de berörde fordonsinnehavarna gormade av fördömande över felaktigheterna. Genom att tillåta fri konkurrens började många aktörer tänkta inkomstbringande rörelse. Så väntetiderna upphörde som genom ett trollslag. Men framkallade andra bryderi via en påfallande överetablering. Det gagnar definitivt fordonsägarna, som kan få sina personbilar kontrollerade mot en rimlig ersättning. Den hårda rivaliteten kan dock få omvända återverkningar för de många nya företagarna. Utgången har likväl givit fordonsinnehavarna möjlighet att inspektera fordonet i Värnamo, utan väntetid, hos närmaste besiktningsställe, som tillhandahåller drop-in.

Ändrade stadgar för bilkontroll i Värnamo resulterar vanligtvis till böter

Men flera normer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilinnehavaren personligen att observera tidpunkten för bilbesiktning i Värnamo. Vid försummelse med detta får fordonet körförbud. Och skrota bilen Göteborg skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens plikt att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster uppskattar dock stärkas med över en miljard kr från nonchalanta fordonsägare.

Bilägare avgör personligen tillfälle för personbilsinspektionen i Värnamo

Men man kan personligen bestämma, när den första kontrollen i Värnamo skall ombesörjas. Inte senare än 36 månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därnäst behöver fordonet testas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets internetplats kan datumangivelse enkelt hittas. Surfa in på deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felen eller bristerna som avslöjas delas in i tre kategorier. En kategori ett-påpekande medför att den ska fixas före nästa års-tillsyn. Ett kategori två-påpekande har den betydelsen, att det måste repareras inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Värnamo. Och detta leder ofta till återvinning på en certifierad skrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att många glömmer att åtgärda enkla klass ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en klass med krav på efterkontroll vid kommande granskning.

Onödiga defekter påträffas av fordonsbesiktningen i Värnamo

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll inför besiktningen i Värnamo. Konstigt nog är det brister med simpla åtgärder, som blottar kategori två-felaktigheterna. Att ombesörja en lampa betyder många tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för fordonskontrollen i Värnamo. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs därefter av blinkersbelysning. Att ersätta en defekt lykta kan kanske synas besvärlig för många. Men det återfinns lätta beskrivningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer observerar den luriga knepet att ta bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten pekar på, att personbilen drar omotiverat mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar kanske över vad som är okey. Sonden är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta. Den kan inhandlas till Ford från Bds.se under 700 kronor. Faran är stor att det här simpla felet kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Också klagomål på däckdjup är frekventa för bilinspektionen Värnamo. Statistiskt är det flertalet som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt enkelt att kolla för bilägaren. Kraven är minst en komma sex mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så testande under vintermånaderna kan ställa till med obefogade bekymmer. Men med enkla verktyg kan avgiften, på grund av den periodiska fordonsbesiktningen Värnamo, hållas till ett minimum av den kloke fordonsinnehavaren.