Säkerhetsfel vid besiktning i Västerhaninge ger skrotbilsstatus

Fordonskontrollen i Västerhaninge främsta intentioner är att systematisera klimat- och trafikhotande personbilar från kommunala körbanor och torg. Bilverkstäder förväntar otaliga lönsamma arbeten, som skapas efter den bindande fordonskontrollen. De certifierade skrotarna är också villiga att skrota bilen med skrotbevis samt säkerställer avregistrering hos Trafikverket. Så den nervösa fordonsinnehavaren har en aning att frukta inför skrota bilen Göteborg den årliga personbilsgranskningen i Västerhaninge i närbelägna tillsynshall. Men det här inte någon ny företeelse. Den statliga bilbesiktningen startades av Göteborgs kommun redan på 1960-talet. Svensk bilprovning avreglerades likväl 2010 till följd av flera misshälligheter. Bilbeståndet ökade så snabbt, att monopolföretaget inte klarade av volymerna. Ökande kötider vid förbeställning, och bristen att avbeställa dag, försatte många personbilar i oönskade körförbud. Dessa problem ordnades lätt av det stigande antalet nyetableringar, som kunde genomföra bilbesiktningar i Västerhaninge. Alla personbilar är inte behäftade med nivå tre-fel, som är varenda fordonshavares bävan. Men intentionen att rusta natur- och skyddsnivån är påfallande med de kvarvarande beskaffenhetsgrupperna. Och när väntetiderna upphört, kan man bege sig in till närmaste besiktningshall, som erbjuder drop-in utan beställning.

Förändrade regler för bilinspektion i Västerhaninge resulterar vanligtvis till vite

Men några normer har nyligen förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren själv att hålla uppsikt på tidpunkten för bilkontroll i Västerhaninge. Vid försummelse med detta erhåller bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas plikt att känna till det här sakförhållandet. Statskassan bedöms emellertid växa med ett antal miljoner kronor från försumliga bilägare.

Ägare beslutar själv tillfälle för bilgranskningen i Västerhaninge

Men han/hon kan själv styra, när den första kontrollen i Västerhaninge ska genomföras. Senast 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter tjugofyra månader. Därefter ska bilen besiktas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets nätsida kan datumangivelse lätt hittas. Öppna deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felen eller bristerna som upptäcks delas in i tre nivåer. En kategori 1-felaktighet medför att den ska fixas innan nästa års-kontroll. Ett klass 2-felaktighet betyder, att det måste lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Västerhaninge. Det här leder ofta till skrotning på en godkänd skrothandlare, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotbevis för avregistrering. Beakta att många missar att åtgärda enkla nivå ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på efterkontroll vid annalkande granskning.

Onödiga defekter påträffas av personbilsbesiktningen i Västerhaninge

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll inför bilbesiktningen i Västerhaninge. Märkligt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som blottar nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört ett dåligt hjul medför många tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för personbilskontrollen i Västerhaninge. Nummerskyltslampor är det mest av enligt statistiken, men skuggas efteråt av bromsljus. Byte av en trasig lykta kan möjligtvis förefalla besvärlig för flera. Men det återfinns lätta anvisningar med filmer för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre fordon är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. Många besiktningsmän observerar den finurliga lösning att rycka dän instrumentbelysningen. Men oriktigheten visar på, att motorn konsumerar överflödigt mycket bensin, så avgasföroreningar ökar möjligtvis över max godkänd. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra. Den kan införskaffas till Renault från Bildelsbasen under tusenlappen. Risken är stor att det här simpla bristen kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också anmärkningar på utslitna bildäck är ofta förekommande för besiktning Västerhaninge. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att checka för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster sommartid och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta verktyg kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska bilbesiktningen i Västerhaninge, hållas till ett minimum av den kloke fordonsinnehavaren.