Besiktning i Vännäs ger skrotbilar hopp om framtiden

Hur skulle fordonsflottan i Sverige sett ut utan villkor på bilkontroll i Vännäs ? Man måste gå bakåt i tiden till inledningen av sextio-talet för att få besvarande på ämnet. Men det är simpelt att antaga. Inget annat än härdsmälta och förstörelse. Det hade möjligtvis varit tillräcklig att reducera högsta farten till 50 kilometer/tim på alla vägar. Men fler trassel frambringades av den obligatoriska fordonsprovningen, som började som ensamrättsföretag år 1965. Som många statliga bolag förvaltades det inte särskilt bra. Gigantiska väntetider vid beställning, också bristfälligheterna vid ansats till avbokning för personbilsgranskning i Vännäs föranledde otaliga tvingade körförbud. Och fordonsägarna skrek över dessa konsekvenser. Så regeringen släppte marknaden lös genom avreglering tjugohundratio. Flertalet lockade firmor stod i kö för att starta en oberoende bilprovning. Så småningom blev branschen överetablerad med stora svårigheter. För bilägaren ändrades inte den besynnerliga känslan före annalkande tillsyn. Det värsta som kunde äga rum var att få ett klass 3-fel i protokollet. Fixandet av bilen skulle tära hårt i plånboken, medan en verkstad såg möjligheter före ett lönsamt arbete. Men båda bör vara medvetna om den certifierade bilskroten, som med säkerhet förberett för framtida fordonsskrotningar med en klimatvänliga bilskrotningar. Så när tiden är kommen för den obligatoriska fordonskontrollen i Vännäs är det endast att åka in på närbelägna besiktning.

Förändrade stadgar för bilbesiktning i Vännäs leder ofta till penningstraff

Men flera riktlinjer har just förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för fordonsundersökning i Vännäs. Missas det här får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statskassan beräknas dock öka med ett antal miljoner kronor från nonchalanta bilägare.

Ägare beslutar själv tillfälle för personbilskontrollen i Vännäs

Men man kan själv avgöra, när den 1 besiktningen i Vännäs behöver verkställas. Inte senare än 36 månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Sedermera behöver bilen besiktas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens nätsida kan datumet lätt hittas. Öppna deras hemsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som upptäcks indelas i tre kategorier. En kategori 1-påpekande betyder att den måste fixas före nästa års-kontroll. Ett nivå två-felaktighet har den betydelsen, att det ska repareras inom en viss tid med efterkontroll som följd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Vännäs. Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad skrothandlare, som har befogenhet att skrota bilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att många glömmer att fixa enkla nivå ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en kategori med krav på ombesiktning vid kommande granskning.

Obehövliga brister påträffas av personbilsbesiktningen i Vännäs

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Vännäs. Konstigt nog är det brister med lätta ingripanden, som avslöjar nivå 2-bristerna. Ett utfört en lampa innebär en del stunder, att personbilen accepteras utan efterkontroll för fordonsinspektionen i Vännäs. Skyltlampor leder statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Att ersätta en söndrig ljuskälla kan kanske synas jobbig för flera. Men det finns lätta anvisningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta bilinspektörer observerar den sluges lösning att ta dän instrumentbelysningen. Men felaktigheten visar på, att fordonet förbrukar onödigt mycket diesel, så koldioxidutsläppet tilltar eventuellt över vad som är okey. Givaren är placerad på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att ändra. Den kan köpas till Lotus från Bildelaronline24.se under skrota bilen Göteborg 700 kronor. Faran är enorm att det här enkla felaktigheten kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del bilmärken överskrida 30 000 kr. Också anmärkningar på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för fordonskontrollen Vännäs. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket lätt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintern kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta verktyg kan omkostnaden, som ett resultat av den årliga bilbesiktningen Vännäs, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.