Skrotbilar rullar genom besiktningen i Vänersborg

Det är naturligt att en fordonsinnehavare känner en viss oro inför den bindande bilbesiktningen i Vänersborg. Även om egenkontroll gjorts, finns det hela tiden en ovisshet att några gömda fel kan existera. Om ett klass 3-felaktighet kommer med i protokollet är det definitivt slutåkt för stunden. Verkstäder är inte prisvärda och ersättningen, som likställs mot en korresponderande användbar personbil, pekar i sämsta fall mot en godkänd bilskrot. Så har det fortgått för alla fordonsägare sedan 50 år tillbaka skrota bilen Vänersborg då riksdagen utformade den statliga bilbesiktningen med bindande och periodiska personbilsbesiktningar i Vänersborg. Men svensk bilprovning förmådde inte hålla det ökande bilbeståndets takt. Resultatet blev, att rasande fordonsägare förmådde vara med om körförbud eftersom långa kötider och bristen på andra datum för efterfrågade avbokningar. För att råda bot på den odugliga verksamheten frisläpptes bilprovningen för tio år sedan Som en blixt från klar himmel försvann de konstiga väntetiderna. Och många nya hallar startade med bokningsfria fordonskontroller i Vänersborg genom drop-in.

Ändrade bestämmelser för fordonsbesiktning i Vänersborg leder ofta till vite

Men flera föreskrifter har nyligen justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att hålla koll på tidpunkten för fordonsgranskning i Vänersborg. Bommas det här får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster uppskattar dock öka med ett antal miljoner kr från slarviga bilägare.

Bilinnehavare avgör själv tillfälle för fordonsgranskningen i Vänersborg

Men man kan personligen fastställa, när den första besiktningen i Vänersborg skall uträttas. Inte senare än trettiosex månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 2 år. Sedermera skall fordonet besiktas varje år. På Trafikstyrelsens nätsida kan datumet enkelt hittas. Surfa in på deras webbsida och slå registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som iakttas delas in i 3 kategorier. En klass ett-felaktighet betyder att den skall åtgärdas innan nästa års-tillsyn. Ett klass två-fel innebär, att det skall lagas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Vänersborg. Det här leder ofta till skrotning på en certifierad bildemontering, som har tillåtelse att skrota bilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Observera att många missar att reparera lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid nästkommande granskning.

Obehövliga brister upptäcks av bilinspektionen i Vänersborg

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Vänersborg. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som blottar nivå 2-felen. Att ombesörja ett dåligt hjul medför flera gånger, att personbilen godkänns utan ombesiktning för bilinspektionen i Vänersborg. Skyltlampor är det mest av enligt statistiken, men följs efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig lampa kan kanske förefalla jobbig för flera. Men det finns enkla beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän uppdagar den sluges knepet att ta väck glödlampan. Men felaktigheten pekar på, att bilen förbrukar överflödigt mycket diesel, så avgasföroreningar tilltar eventuellt över vad som är okey. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorn och är lätt att byta. Den kan inhandlas till Volvo från Bildelaronline24.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här simpla felet kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för en del bilmärken överstiga trettio tusen kronor. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är ofta förekommande för bilinspektionen Vänersborg. Statistiskt är det en del som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att granska för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka onödiga problem. Men med enkla medel kan utgiften, på grund av den årliga fordonskontrollen Vänersborg, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.