Skrotbilar får en ny chans vid besiktning i Umeå

När den statliga bilbesiktningen försvann med sin ensamrätt, som solitär frälsande företaget med befogenheter för fordonskontroll i Umeå. Då upphörde dessutom den aggressiva irritationen som skapats genom rörelsens oförmåga att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten. Det medförde till många debiterade körförbud. Särskilt var det odugligheten att förmå en väsentlig ombokning i tid före slutdatumet. 2010 avreglerade Länsstyrelsen och släppte loss kontrollen, för obunden bilgranskning i Umeå, till ivriga bilinspektörer. Många av de här hade förkunskaper som förmän på Bugatti. Dessa hatade telefonköerna tynade bort på rekordtid. Den hårda konkurrensen har även medfört en bestående prisnivå till bilinnehavarens tillfredsställelse. Rädsla för att få ett kategori tre-brist i protokollet är emellertid stor. Vid sådant tidpunkt lurar både en kostnadskrävande bilverkstad och en ackrediterad bildemontering imminent. Att skrota sin bil har självklart inte ingått i planeringen. Men att kunna köra in,för personbilskontroll i Umeå, hos närliggande drop-in hall utan beställning är en riktig förmån.

Förändrade bestämmelser för fordonsbesiktning i Umeå resulterar vanligtvis till penningstraff

Men enstaka föreskrifter har just justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren själv att observera datum för fordonsinspektion i Umeå. Bommas det här får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms emellertid växa med ett antal miljoner kr från oaktsamma ägare.

Fordonsägare bestämmer själv tidpunkt för personbilskontrollen i Umeå

Men han/hon kan personligen styra, när den 1 undersökningen i Umeå ska ombesörjas. Senast 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter 24 månader. Därefter skall fordonet besiktas årligen. På Trafikstyrelsens sajt kan tidpunkten lätt anträffas. Öppna deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller defekterna som hittas indelas i tre kategorier. En klass ett-påpekande medför att den tvingas lagas innan nästa års-kontroll. Ett klass två-påpekande har den betydelsen, att det tvingas fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från bilinspektionen i Umeå. Det här leder ofta till skrotning på en godkänd skrothandlare, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma skrota bilen Göteborg att många missar att laga enkla klass 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid nästa granskning.

Onödiga defekter upptäcks av personbilsbesiktningen i Umeå

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll innan besiktningen i Umeå. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som avslöjar nivå 2-felen. Att fixa en lampa medför flera gånger, att bilen släpps igenom utan efterkontroll för fordonsbesiktningen i Umeå. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas tätt av bromsljus. Skifte av en söndrig lampa kan möjligtvis synas bökig för flera. Men det återfinns enkla beskrivningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla personbilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer upptäcker den finurliga knepet att ta bort glödlampan. Men oriktigheten antyder, att fordonet konsumerar överflödigt mycket diesel, så avgasutsläppet växer eventuellt över max godkänd. Sensorn sitter på avgasröret vid katalysatorn och är enkel att växla. Den kan inhandlas till Mini från Bildelaronline24.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här lätta felet kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för en del fordonsmärken vara mer än 30 000 kronor. Också påpekanden på utslitna bildäck är återkommande för besiktning Umeå. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att syna för bilägaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönster på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintern kan orsaka obefogade besvär. Men med lätta medel kan kostnaden, tillföljd av den periodiska fordonsgranskningen Umeå, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.