Besiktning i Ulricehamn ger skrotbilar hopp om framtiden

När bilinnehavare utför sin årliga översyn i Ulricehamn då ler bilreparatören. Han vet, att närmare fyrtio procent av gamla personbilar är behäftade med klass två-fel. Så att ha sin bilverkstad i närheten av en bilprovning är guld värt. Och om ett klass 3-oriktighet hittas, vet bilmekanikern med förvissning, att reparationen tillkommer företaget, om inte ägaren beslutar att skrota sin bil på närmaste skrot. Det är inte längre så komplicerat att boka tid för bil provning i Ulricehamn, som normalt skall genomföras årligen. Allaredan på 60-talet kom ett en bestämmelse från infrastrukturdepartementet skrota bilen Göteborg att personbilar behöver besiktas varje år. För tio år sedan upphävdes den statliga ensamrätten för fordonsbesiktning. Från den tiden har fordonsprovare upprättats på betydligt fler ställen. Det föreligger tillfälle att besiktiga personbilen på drop-in tid utan att boka tid.

Ändrade bestämmelser för personbilsbesiktning i Ulricehamn resulterar vanligtvis till penningstraff

Men enstaka förordningar har just justerats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att hålla uppsikt på datum för fordonskontroll i Ulricehamn. Bommas detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar dock stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga ägare.

Ägare avgör personligen tillfälle för personbilsbesiktningen i Ulricehamn

Men man kan själv besluta, när den 1 undersökningen i Ulricehamn behöver uträttas. Senast 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter två år. Sedan måste bilen provas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens sajt kan datumet enkelt hittas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns tiden där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som anträffas delas in i tre klasser. En klass 1-påpekande har den betydelsen att den behöver fixas inför nästa års-granskning. Ett kategori 2-felaktighet betyder, att det ska lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud genast. Fordonet får inte köras från bilkontrollen i Ulricehamn. Och detta leder ofta till skrotning på en godkänd skrothandlare, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningsbevis för avregistrering. Lägga märke till att många glömmer att åtgärda lätta nivå ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en nivå med fordran på ombesiktning vid kommande kontroll.

Obehövliga brister uppdagas av personbilskontrollen i Ulricehamn

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll före besiktningen i Ulricehamn. Konstigt nog är det defekter med enkla åtgärder, som uppdagar nivå två-bristerna. Ett utfört ett dåligt hjul innebär många stunder, att fordonet godkänns utan efterkontroll för bilbesiktningen i Ulricehamn. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig lampa kan möjligen förefalla påfrestande för flera. Men det finns simpla anvisningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta fordonsinspektörer uppdagar den finurliga trickset att ta bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten antyder, att motorn förbrukar onödigt mycket bränsle, så avgasföroreningar växer kanske över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är lätt att byta. Den kan inhandlas till Toyota från MärkesDemo.se under 700 kronor. Faran är stor att det här simpla felet kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan priset för en del bilmärken överstiga trettio tusen kronor. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för besiktning Ulricehamn. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt lätt att checka för bilägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka obefogade bekymmer. Men med lätta verktyg kan utgiften, tillföljd av den årliga bilgranskningen Ulricehamn, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.