Säkerhetsfel vid besiktning i Sollentuna ger skrotbilsstatus

När AB Svensk Bilprovning upphörde med sin ensamrätt, som allena frälsande företaget med rättigheter för bilbesiktning i Sollentuna. Då upphörde dessutom den vilda irritationen som grundats genom rörelsens oförmåga att anpassa rörelsen till hur verkligheten såg ut. Det medförde till otaliga belastade körförbud. Särskilt var det odugligheten att uppnå en erforderlig ombokning i tid före sista dag. 2010 avreglerade riksdagen och släppte loss marknaden, för fri bilinspektion i Sollentuna, till ivriga bilinspektörer. De flesta av dessa hade förkunskaper som verkmästare på Porsche. Dessa förhatliga kötiderna tynade bort skrota bilen Göteborg på stubinen. Den hårda kampen om kunderna har dessutom medfört en bestående ersättningsnivå till bilinnehavarens förtjusning. Oron för att få ett nivå 3-fel i protokollet är däremot stor. Vid sådant tillfälle lurar både en dyr verkstad och en legitimerad bilskrot bakom hörnet. Att skrota sin bil har verkligen inte ingått i planläggningen. Men att klara av att åka in,för personbilsbesiktning i Sollentuna, hos närmaste drop-in bilprovning utan tidbokning är en riktig fördel.

Ändrade stadgar för bilkontroll i Sollentuna leder vanligtvis till vite

Men några föreskrifter har på senaste tiden justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsinnehavaren personligen att observera tillfälle för personbilsgranskning i Sollentuna. Bommas det här får bilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms dock växa med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsägare.

Bilägare beslutar själv tillfälle för fordonsgranskningen i Sollentuna

Men han/hon kan personligen besluta, när den första tillsynen i Sollentuna behöver verkställas. Inte senare än trettiosex månader efter att personbilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom tjugofyra månader. Därnäst skall personbilen provas årligen. På Trafikstyrelsens webbsida kan datumet lätt påträffas. Öppna deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där. Oriktigheterna eller skavankerna som observeras delas in i tre kategorier. En klass 1-felaktighet har den betydelsen att den tvingas åtgärdas före nästa års-granskning. Ett klass två-felaktighet medför, att det skall repareras inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass tre-påpekande är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud omgående. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Sollentuna. Och detta leder ofta till återvinning på en certifierad bilskrot, som har tillstånd att skrota fordon med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att många missar att reparera lätta klass ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en klass med fordran på ombesiktning vid nästa granskning.

Obehövliga defekter påträffas av personbilsbesiktningen i Sollentuna

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll innan besiktningen i Sollentuna. Konstigt nog är det brister med enkla åtgärder, som blottar klass 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa innebär flera stunder, att bilen accepteras utan efterkontroll för bilbesiktningen i Sollentuna. Skyltbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig lampa kan möjligen förefalla besvärlig för flera. Men det återfinns simpla beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre personbilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta besiktningsmän upptäcker den luriga lösning att ta dän glödlampan. Men felet indikerar, att motorn konsumerar onödigt mycket bränsle, så avgasutsläppet växer eventuellt över vad som är okey. Givaren sitter på grenröret vid katalysatorn och är enkel att växla. Den kan köpas till Porsche från Bildelaronline24.se under 700 kronor. Faran är stor att det här lätta felaktigheten kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för vissa fordonsmärken överstiga 30 000 kr. Också anmärkningar på däckdjup är frekventa för fordonskontrollen Sollentuna. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så provning under vintermånaderna kan ställa till med onödiga trubbel. Men med lätta redskap kan avgiften, på grund av den periodiska personbilsgranskningen i Sollentuna , förbli låg av den smarte bilägaren.