Myndigheter säger nej till bilkyrkogård i Tynnered

Den fordonsinnehavare från Tynnered som vill känna en tillbakablickande tur i personbilshistorien skall besöka en kyrkogård för rostiga bilar, som är tvärtom till en illegitim upplag med rostiga bilar. Här kan man hitta hundratals bilmodeller av skilda fordonsmärken från 40-60-talet. Jänkare enorma som hus varieras med små bubblor i en överväldigande mix. Det mesta av interiörerna är borta för längesedan och fordonen ser ut som skrothögar. Men de uppskattade formerna kan man fortfarande urskilja. Att bilkyrkogårdarna i Ryd och Båtnäs har omvandlas till regionens största turistattraktion är inte häpnadsväckande. Även ifrågasättande miljödivisioner, som dekreterat om bortforsling av bilvraken, har förmåtts byta förhållningssätt på grund av pengarna som bidrar till samhället. Tragiskt nog har dessa attraktiva bilkyrkogårdar fått olagliga efterträdare, som verkar hamstra defekta fordon. Nya obekväma krav bromsar likväl legal upprättande. Att kassera personbilen med inlämning av reg. bevis, skrotningsintyg med avregistrering samt upprensning av naturfarofyllt spill kräver andra författningar. Men de aktuella två legala fordonsplatserna kommer att underhålla personbilsälskarna i framtiden.

Inte någon laglig kyrkogård för rostiga bilar existerar idag i Tynnered

Det förekommer många uppställningsplatser för skrotade vrak i Sverige. Men blott 2 är behöriga av ortens miljöavdelning som permanenta kyrkogårdar för rostiga bilar för resenärer från Tynnered. Dessa omtalade platser är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd finns flera dussintals fordonsmodeller från början av 1900-talet och gästas av fler än femton tusen människor varje år. Trots ett myndighets beslut om elimination av alla personbilar, har ett medgivande, som fortgår till 2050. Det om inget är ett bevis på turistverksamhetens mening för stället och värnas för den skull på ultimata förfaringssätt av samhället. Årjängs stora attraktion i Värmland har inte haft samma hjälp till inrättande av attraktion. Här grundades en bildemontering under 1950-talet. Handel av brukade bildelar fortgick till åttio-talet då bilskroten upplöstes. Fordonsvraken blev stående kvar efter speciell omhändertagande av skrotbilar, som var uppställda på annans mark. Ungefär tusen skilda modeller från mitten av 1900-talet bevarades och bröderna Ivansson, som ägde skroten, lät privat personer att promenera omkring och beskåda de föråldrade rariteterna. Dessvärre har dessa besök medfört färre personbilar. Speciellt har Volvo Pv-444 varit lockande för tjuvar. Bara fälgar med däck har lämnats kvar. Och om bilkyrkogården i Värmland skall ses som turistattraktion eller klimatförödelse har diskuterats av miljönämnden. Idag klassificeras en utjänad bil, som miljöfarligt restprodukt. Men så föråldrade bilvrak har självrensats och klimatbesvär har sanerats från marken.

Hot finns för illegal gravplats för gamla fordon i Tynnered

Inte någon i Tynnered kommer ändå att kunna betrakta personbilar från de mest välkända förbjudna gravplatserna för antika bilar. Den mest uppmärksammade stället hittades på Gotland. I Tingstäde grävdes omkring 200 skrotbilar fram ur en sankmark. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så Skrota bilen Västra Frölunda krigsmakten hade skyldigheten för användning och kontroll, då bilinnehavarna tog beslutet att jordfästa bilen på detta listiga vis. Och Värmland har haft dolda attraktioner. Östra Sivbergs malmbrott lades ned och vattenfylldes skyndsamt under 1920-talet. Där fann man ett tjugotal uttjänta bilar. De äldsta är från mitten av 1900-talet. Numera hittar man helt andra olagliga kyrkogårdar för rostiga bilar spridda i riket. Och det är överraskande hur illa dessa samlingsområden är selekterade. Att se sådana på vattenbevarade områden utan granskning av Länsstyrelsens är egendomligt. Det handlar obestridligt om uppställningsplatser. Avsaknaden på handlanden från betrodd myndighet är närmast ödesdiger och uppmuntrar till många bedrägerier. En ära måste emellertid lämnas till Sveriges två i särklass högättade och lagliga kyrkogårdar för rostiga bilar i Båtnäs och Småland.