Miljöansvarig i Angered varnar för illegala bilkyrkogårdar

Bilkyrkogårdar kan gälla som värd att minnas eller miljöförödelse beroende på vem som uttalar sig. Till de senare hör illegala fordonsplatser i Angered för äldre uttjänta fordon. Men ett par av landets mest välkända har likväl övergått till enorma och lönande besöksmål. Däribland flera av skrotbilarna kan man lokalisera en del fordonsmärken som hängt med till sista vilan. Att observera gamla bilmodeller är även ett behag för en återblickande bilägare. Men det är jänkarna från mitten av 1900-talet som skänker mest avtryck. Den tidsperioden utformades de finaste formerna ett bil nånsin skådat. Och den här Skrota bilen Angered känslan från de här ålderstigna klenoder kan man skönja på en svensk gravplats för gamla fordon.

Ingen legitim bilkyrkogård förekommer idag i Angered

Det förekommer otaliga samlingsplatser för kasserade fordon i landet. Men blott ett par är ackrediterade av områdets miljökansli som permanenta kyrkogårdar för rostiga bilar för resande från Angered. Dessa berömda områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse finns flera dussintals fordonsmärken från 20- till 50-talen och besöks av mer än 15 000 människor årsvis. Fastän ett departements beslut om tömmande av alla skrotbilar, har ett tillstånd, som varar till 2050. Det är verkligen ett bevis på besöksverksamhetens värde för platsen och skyddas följaktligen på yppersta vis av kommunen. Årjängs stolthet i Båtnäs har inte fått likadan hjälp till inrättande av kulturminnen. Här skapades en bilskrotnings-företag under mitten av förra seklet. Försäljning av begagnade bilreservdelar ägde rum till åttio-talet då skroten upphörde. Bilvraken blev kvarlämnade efter viss tvångsförflyttning av bilvraken, som var placerade på annans egendom. Ungefär tusen skilda bilmärken från mitten av 1900-talet behölls och bröderna Ivansson, som ägde bilskroten, lät privat personer att promenera omkring och betrakta de förlegade sevärdheterna. Tyvärr har dessa besök inneburit färre bilar. Först och främst har Volvo Pv-444 varit omtyckta för tjuvar. Endast dörrmattor har kvarlämnats. Och om bilkyrkogården i Årjäng skall ses som turistattraktion eller miljöförstörelse har diskuterats av miljöutskottet. Idag klassificeras bilvrak, som klimatvådligt restprodukt. Men så äldre bilvrak har självsanerats och klimatbekymmer har befriats från skog och mark.

Fara finns för illegitim kyrkogård för rostiga bilar i Angered

Ingen i Angered kommer dock att kunna se fordon från de mest välkända olagliga skrot-kyrkogårdarna. Den mest uppmärksammade platsen upptäcktes på Gotland. I Tingstäde grävdes ungefär 200 personbilar fram ur en myr. Egendomen hade ägts av en myndighet, så krigsmakten hade ansvaret för användning och tillsyn, då fordonsinnehavarna tog beslutet att dölja bilen på detta listiga vis. Och Värmland har det förekommit osynliga attraktioner. Östra Sivbergs malmbrott lades ned och fylldes med vatten hastigt under 1920-talet. Där påträffades ett 20-tal bilvrak. De äldsta är över 70 år gamla. Nuförtiden hittar man helt andra illegitima bilkyrkogårdar utspridda i riket. Det är förbluffande hur dåligt dessa ihopsamlingsställen är selekterade. Att se sådana på vattenbevarade områden utan granskning av Länsstyrelsens är påfallande. Det handlar obestridligt om samlingsplatser. Bristen på aktioner från betrodd polis är närmast ödesdiger och sporrar till många oegentligheter. En ära måste ändå lämnas till Sveriges 2 i särklass högättade och lagliga bilkyrkogårdar i Båtnäs och Kyrkö Mosse.