Myndigheter säger nej till bilkyrkogård i Hultsfred

Gravplatser för gamla fordon kan ses som värd att minnas eller miljökatastrof beroende på vem som uttalar sig. Till de senare hör illegala uppställningsplatser i Hultsfred för äldre rostiga bilar. Men ett par av Västra Götalands mest välkända har ändå förvandlas till enorma och vinstgivande lockelse. Bland flera av skrotbilarna kan man lokalisera en del fordonsmodeller som följt med i graven. Att beskåda föråldrade bilmodeller är också ett behag för en nostalgisk ägare. Men det är amerikanska bilarna från 40-60-talet som skänker störst avtryck. På den tiden utformades de snyggaste utseendena ett personbil någonsin skådat. Och den här känslan från alla dessa antika rariteter kan man urskilja på en småländsk gravplats för gamla fordon.

Inte någon legal gravplats för gamla fordon finns nu för tiden i Hultsfred

Det finns massa samlingsplatser för uttjänta bilvrak i landet. Men enbart ett par är godkända av platsens miljöbyrå som bestående kyrkogårdar för rostiga bilar för turister från Hultsfred. Dessa omtalade områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Småland förekommer flera dussintals bilmärken från början av 1900-talet och besöks av fler än femton tusen individer årsvis. Trots ett kommunalt beslut om avlägsnande av alla skrotbilar, har ett tillstånd, som fortlöper trettio år till. Det är verkligen ett kvitto på besöksnäringens värde för stället och värnas för den skull på ultimata vis av kommunen. Årjängs stolthet i Värmland har inte haft samma undsättning till etablering av kulturminnen. Här grundades en skrotfirma under mitten av förra seklet. Försäljning av brukade bildelar ägde rum till 1980-talet då skroten upplöstes. De uttjänta fordonen blev kvarlämnade efter särskild tvångsförflyttning av skrotbilarna, som var placerade på annans mark. Omkring tusen annorlunda bilmodeller från 30-50-talet behölls och familjen Ivansson, som ägde skroten, medgav vanligt folk att knalla runt och betrakta de föråldrade sevärdheterna. Tragiskt nog har dessa besök inneburit minskade personbilar. Framför allt har Vw bubblor varit tilltalande för skövlare. Bara fälgar med däck har kvarlämnats. Och om gravplatsen för gamla fordon i Båtnäs skall betraktas som kulturminne eller miljöförstörelse har diskuterats av klimatnämnden. Nuförtiden bedöms en utjänad bil, som klimatskadligt avfall. Men så ålderstigna skrotbilar har självrensats och miljöbekymmer har befriats från skog och mark.

Risk finns för förbjuden gravplats för gamla fordon i Hultsfred

Ingen i Hultsfred kommer ändå att kunna observera objekt från de mest välkända förbjudna skrot-kyrkogårdarna. Den mest uppseende stället anträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde skyfflades omkring 200 uttjänta bilar fram ur en myr. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så krigsmakten hade skyldigheten för hantering och övervakning, då ägarna tog beslutet att begrava fordonet på detta listiga vis. Och Värmland har det förekommit skrota bilen Göteborg hemliga sevärdheter. Östra Sivbergs malmbrott fasades ut och fylldes med vatten kvickt under 1920-talet. Där påträffades ett tjugotal skrotbilar. De äldsta är från mitten av 1900-talet. Nuförtiden hittar man helt andra olagliga bilkyrkogårdar fördelade i riket. Det är förvånande hur förkastligt dessa ihopsamlingsplatser är selekterade. Att betrakta sådana på vattenbevarade ställen utan kontroll av Trafikverkets är anmärkningsvärt. Det handlar obestridligt om uppställningsplatser. Bristen på aktioner från betrodd myndighet är närmast kass och sporrar till många fuffens. En ära måste dock lämnas till landets 2 i särklass högättade och lagliga gravplatser för gamla fordon i Båtnäs och Småland.