Miljötillsynen på en bilkyrkogård saknas på uppställningsplatser i Stockholm

Den bilägare från Stockholm som vill erfara en tillbakablickande resa i bilhistorien bör gästa en kyrkogård för rostiga bilar, som är tvärsom till en olaglig uppställningsplats med kasserade personbilar. Här kan man lokalisera många bilmärken av annorlunda bilmärken från mitten av 1900-talet. Jänkare jättelika som hus blandas med små bubblor i en salig mix. Det mesta av inredningarna är borta för länge sedan och fordonen ser ut som skrothögar. Men de uppskattade formerna kan man ännu skönja. Att skrot-kyrkogårdarna i Kyrkö Mosse och Värmland har övergått till regionens största besöksmål är inte så konstigt. Även kritiska klimatfalanger, som dekreterat om bärgning av fordonsvraken, har tvingats ändra förhållningssätt som ett resultat av inkomsterna som rullar in till kommunen. Beklagligtvis har dessa charmiga platser fått förbjudna efterföljare, som tycks samla på defekta fordon. Nya hårda lagar hindrar dock tillåten inrättande. Att kassera personbilen med inlämnande av reg. bevis, skrotningsintyg med avfärdande från bilregistret samt sanering av miljöskadligt avfall kräver andra författningar. Men de aktuella 2 legala fordonsplatserna kommer att underhålla fordonsentusiasterna även fortsättningsvis.

Ingen legal kyrkogård för rostiga bilar förekommer idag i Stockholm

Det förekommer några uppställningsställen för uttjänta bilvrak i Sverige. Men enbart 2 är ackrediterade av ortens miljöbyrå som varaktiga kyrkogårdar för rostiga bilar för trafikanter från Stockholm. Dessa omtalade ställen är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse finns många hundra märken från början av 1900-talet och besöks av mer än 15 000 personer varje år. Fastän ett kommunalt fastställande om elimination av alla uttjänta bilar, har ett tillstånd, som varar till 2050. Det är verkligen ett bevis på turistverksamhetens värde för platsen och omhuldas följaktligen på bästa sätt av de lokala myndigheterna. Årjängs stora attraktion i Båtnäs har inte fått samma hjälp till upprättande av kulturminnen. Här startades en skrot under mitten av förra seklet. Säljande av brukade skrota bilen Göteborg bilkomponenter ägde rum till åttio-talet då skrotföretaget upplöstes. Fordonsvraken blev stående kvar efter särskild omhändertagande av fordonsvraken, som var placerade på annans egendom. Ungefär tusen skilda fordonsmärken från mitten av 1900-talet bevarades och bröderna Ivansson, som ägde företaget, tillät gemene man att ströva runt och se de föråldrade sevärdheterna. Olyckligtvis har dessa vistelser medfört minskade bilar. Först och främst har Volkswagen-bussar varit lockande för kriminella. Enbart dörrmattor har lämnats kvar. Och om kyrkogårdaen för rostiga bilar i Båtnäs skall ses som kulturminne eller miljöförstörelse har diskuterats av klimatkommittén. Nu för tiden klassificeras fordonsvrak, som miljövådligt restprodukt. Men så äldre vrak har självrensats och miljöproblem har befriats från skog och mark.

Risk finns för lagstridig kyrkogård med rostiga bilar i Stockholm

Ingen i Stockholm kommer likväl att kunna beskåda personbilar från de mest kända illegala skrot-kyrkogårdarna. Den mest uppseende stället hittades på Gotland. I Tingstäde skyfflades omkring 200 bilar fram ur en sumpmark. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så krigsmakten hade ansvaret för användning och övervakning, då bilägarna tog beslutet att dölja fordonet på detta smarta sätt. Och Värmland har haft osynliga turistattraktioner. Östra Sivbergs gruva fasades ut och fylldes med vatten omedelbart under 1920-talet. Där påträffades ett 20-tal vrak. De äldsta är över 70 år gamla. Idag hittar man helt andra illegitima kyrkogårdar för rostiga bilar utspridda i landet. Och det är förvånande hur förkastligt dessa samlingsplatser är valda. Att beskåda sådana på vattenbevarade områden utan kontroll av Miljövårdsverkets är egendomligt. Det handlar uppenbart om uppställningsställen. Försakelsen på ingripanden från betrodd polis är närmast ödesdiger och sporrar till många bedrägerier. En ära måste likväl lämnas till landets 2 i särklass förnämsta och olagliga kyrkogårdar för rostiga bilar i Båtnäs och Kyrkö Mosse.