Miljöansvarig i Karlskoga varnar för illegala bilkyrkogårdar

Den fordonsägare från Karlskoga som vill uppleva en återblickande tur i personbilshistorien bör besöka en gravplats för gamla fordon, som är tvärtom till en lagstridig depåer med rostiga bilar. Här kan man hitta hundratals bilmärken av skilda fordonsmodeller från 40-60-talet. Amerikanare jättelika som hus blandas med små bubblor i en överväldigande mix. Det mesta av interiörerna är försvunnen för längesedan och bilarna liknar rost skrot. Men de välkända designerna kan man ännu se. Att gravplatserna för antika bilar i Kyrkö Mosse och Årjäng har blivit ortens främsta turistattraktion är inte så konstigt. Även granskande miljöfalanger, som dekreterat om bärgning av fordonsvraken, har förmåtts förändra inställning på grund av intäkterna som rullar in till kommunen. Tragiskt nog har dessa charmiga ställen fått olagliga anhängare, som verkar samla på defekta fordon. Nya tuffa lagar bromsar dock legal inrättande. Att skrota bilen med inlämning av registreringsbevis, skrotintyg med avregistrering samt upprensning av klimatfarligt avfall erfordrar andra regler. Men de nuvarande två legala aktörerna kommer att underhålla personbilsentusiasterna i framtiden.

Ingen legitim bilkyrkogård finns nuförtiden i Karlskoga

Det förekommer flertalet ihopsamlingsområden för kasserade bilvrak i landet. Men blott 2 är ackrediterade skrota bilen Göteborg av platsens klimatkontor som varaktiga bilkyrkogårdar för turister från Karlskoga. Dessa omtalade områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse existerar flera dussintals bilmodeller från 20- till 50-talen och besöks av mer än 15 000 personer varje år. Även fast ett samhällsorgans beslut om elimination av alla personbilar, har ett medgivande, som fortlöper till 2050. Det om inget är ett belägg på turistverksamhetens roll för platsen och omhuldas följaktligen på bästa sätt av den lokala förvaltningen. Årjängs stora attraktion i Båtnäs har inte innehaft likadan assistans till upprättande av kulturminnen. Här skapades en skrotfirma under 1950-talet. Handel av brukade bilreservdelar ägde rum till 1980-talet då skrotföretaget lades ned. De uttjänta fordonen blev stående kvar efter särskild tvångsförflyttning av bilar, som var uppställda på annans egendom. Typ tusen olika fordonsmodeller från mitten av 1900-talet behölls och bröderna Ivansson, som ägde bilskroten, lät gemene man att gå runt och se de äldre klenoderna. Tragiskt nog har dessa vistelser resulterat i färre personbilar. Speciellt har Volvo Pv-444 varit begärliga för kriminella. Enbart inredningar har lämnats kvar. Och om gravplatsen för gamla fordon i Värmland ska ses som sevärdhet eller miljöförstörelse har argumenterats av klimatnämnden. Idag kategoriseras bilvrak, som miljögiftigt avfall. Men så gamla vrak har självrensats och klimatbekymmer har sanerats från marken.

Risk existerar för illegitim kyrkogård för rostiga bilar i Karlskoga

Inte en själ i Karlskoga kommer dock att kunna se fordon från de mest välkända illegitima gravplatserna för antika bilar. Den mest uppseende platsen upptäcktes på Sveriges största ö. I Tingstäde skyfflades cirka 200 skrotbilar fram ur en sumpmark. Egendomen hade ägts av Fortifikationsverket, så krigsmakten hade skyldigheten för handhavande och kontroll, då fordonsägarna tog beslutet att dölja bilen på detta smarta sätt. Och Värmland har haft hemliga turistattraktioner. Östra Sivbergs brott lades ned och fylldes med vatten snabbt under 1920-talet. Där anträffades ett 20-tal uttjänta bilar. De äldsta från 50-talet. Idag finner man helt andra illegitima gravplatser för gamla fordon fördelade i Sverige. Och det är förbluffande hur dåligt dessa samlingsområden är selekterade. Att observera sådana på vattenskyddade ställen utan övervakning av Trafikverkets är anmärkningsvärt. Det handlar glasklart om samlingsställen. Avsaknaden på aktioner från ansvarig myndighet är närmast ödesdiger och uppmuntrar till många bedrägerier. En heder måste dock lämnas till landets två i särklass förnämsta och lagliga kyrkogårdar för rostiga bilar i Båtnäs och Småland.