Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Västra Götaland

Det är rimligt att en fordonsägare upplever en viss nervositet före den årliga fordonsbesiktningen i Västra Götaland. Även om självkontroll utförts, förekommer det ständigt en ovisshet att några dolda felaktigheter kan förekomma. Om ett klass tre-brist kommer med i protokollet är det såklart slutåkt för stunden. Verkstäder är inte prisvärda och kostnaden, som ställs mot en korresponderande funktionell fordon, pekar i sämsta fall mot en godkänd skrot. Så har det väl varit för alla ägare sedan 50 år tillbaka då myndigheterna utformade den statliga bilbesiktningen med nödvändig och regelbundet återkommande personbilsbesiktningar i Västra Götaland. Men företaget lyckades inte hålla det tilltagande fordonsflottans takt. Konsekvensen blev, att ilskna fordonsinnehavare förmådde vara med om körförbud som ett resultat av långa kötider och bristen på ersättningstid för efterfrågade ombeställningar. För att hjälpa den odugliga skrota bilen Göteborg bolaget avreglerades marknaden år 2010. Som en händelse upphörde de konstiga väntetiderna. Och flera nya bilprovningshallar startade med bokningsfria besiktningar i Västra Götaland genom drop-in.

Ändrade stadgar för bilbesiktning i Västra Götaland leder ofta till böter

Men flera regler har nyligen förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren personligen att hålla uppsikt på tillfälle för bilbesiktning i Västra Götaland. Misslyckas man med det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är ägarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms dock växa med över en miljard kr från oaktsamma ägare.

Bilinnehavare bestämmer själv tidpunkt för bilinspektionen i Västra Götaland

Men han/hon kan personligen avgöra, när den första inspektionen i Västra Götaland skall verkställas. Inte senare än 36 månader efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är inom 24 månader. Sedan behöver personbilen provas årligen. På Naturvårdsverkets sajt kan datumangivelse lätt anträffas. Öppna deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så finns datumangivelsen där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas indelas i 3 nivåer. En kategori 1-felaktighet betyder att den måste lagas innan nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-fel har den betydelsen, att det skall åtgärdas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetsfel, som innebär körförbud genast. Bilen får endast bärgas från bilkontrollen i Västra Götaland. Och detta leder ofta till skrotning på en legitimerad skrot, som har tillåtelse att skrota bilar med skrotintyg för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att fixa lätta kategori ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid annalkande inspektion.

Onödiga brister observeras av personbilskontrollen i Västra Götaland

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel okulärkontroll innan fordonsbesiktningen i Västra Götaland. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som uppdagar nivå 2-felaktigheterna. Att ombesörja en lampa betyder många gånger, att fordonet godtas utan efterkontroll för fordonskontrollen i Västra Götaland. Nummerskyltslampor leder statistiken, men skuggas tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lampa kan kanske synas påfrestande för flera. Men det återfinns simpla beskrivningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. Många bilinspektörer upptäcker den listiga lösning att rycka dän instrumentbelysningen. Men felet visar på, att personbilen drar onödigt mycket diesel, så koldioxidföroreningar växer antagligen över max godkänd. Givaren sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är simpel att byta. Den kan inhandlas till Mazda från Bds.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här lätta felaktigheten kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för somliga fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Även anmärkningar på utslitna bildäck är ofta förekommande för bilinspektionen i Västra Götaland. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är väldigt spartanskt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan ställa till med obefogade besvär. Men med enkla medel kan utgiften, till följd av den periodiska fordonskontrollen i Västra Götaland förbli låg av den kloke fordonsägaren.