Besiktning på Hisingen ger skrotbilar en ny möjlighet

Numera är det inte längre svårt att reservera en omgående tid för bilgranskning på Hisingen. Efter lång tid med ensamrätt försvann AB svensk bilprovnings monopol och andra företag välkomnades. Så under de senaste årtiondet har kvantiteten hallar flerdubblats. Kampen om kunderna har även inom den här yrkesgrenen blivit mödosam. Bra introduktions- eller insatserbjudande skrota bilen Hisingen återkommer ideligen. Reklamen fyller eposten med alla drivar. Tiden, då beställningen skulle utföras flera månader före, är en förgången tid. Men arbetsgången för personbilgranskning på Hisingen är likadan. Utfallet ävenså. Den nervöse bilägaren fruktar lagningskostnad för funna felaktigheter och varningar. Reparatörerna räkna med vinstgivande arbeten och en auktoriserad bildemontering vet, att många personbilar får anmärkningar av grupp 3-nivå. Som så många år förr närmar sig tidpunkten för nervpressen.

Förändrade bestämmelser för personbilsinspektion på Hisingen leder ofta till penningstraff

Men flera förordningar har just justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att observera tidpunkten för fordonsgranskning på Hisingen. Missas detta får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är ägarens plikt att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms dock öka med ett antal miljoner kr från oaktsamma bilägare.

Ägare beslutar själv tillfälle för bilgranskningen på Hisingen

Men man kan själv styra, när den 1 undersökningen på Hisingen behöver ombesörjas. Inte senare än 3 år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter tjugofyra månader. Därnäst ska fordonet testas årligen. På Naturvårdsverkets internetplats kan datumangivelse enkelt påträffas. Öppna deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som påträffas indelas i tre nivåer. En nivå 1-felaktighet innebär att den behöver lagas före nästa års-tillsyn. Ett klass två-påpekande innebär, att det måste lagas inom en månad med efterkontroll som följd. Kategori tre-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen på Hisingen. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrothandlare, som har tillåtelse att skrota bilen med skrotningsintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Lägga märke till att flera glömmer att fixa enkla kategori 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid framtida granskning.

Omotiverade defekter uppdagas av bilkontrollen på Hisingen

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll före fordonsbesiktningen på Hisingen. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla åtgärder, som upptäcker nivå två-felaktigheterna. Att fixa en lampa innebär många tillfällen, att personbilen släpps igenom utan efterkontroll för personbilskontrollen på Hisingen. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av bromsljus. Skifte av en trasig lampa kan möjligen förefalla besvärlig för många. Men det återfinns lätta anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. De flesta bilinspektörer observerar den sluges trixet att plocka väck instrumentbelysningen. Men felaktigheten antyder, att bilen drar omotiverat mycket diesel, så koldioxidutsläppet ökar antagligen över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra. Den kan köpas till BMW från Laga.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla bristen kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för en del bilmärken vara mer än 30 000 kronor. Också tillrättavisning på däckdjup är frekventa för besiktning på Hisingen. Statistiskt är det flera som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt enkelt att granska för fordonsägaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så testande under vintermånaderna kan ställa till med onödiga problem. Men med lätta redskap kan avgiften, som ett resultat av den periodiska personbilsinspektionen på Hisingen, hållas till ett minimum av den smarte bilägaren.