Besikta eller skrota bilen i Särö

När AB Svensk Bilprovning upphörde med sitt privilegium, som allena saliggörande bolag med rättigheter för fordonsbesiktning i Särö. Då upphörde också den intensiva irritationen som skapats igenom rörelsens oduglighet att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten. Det ledde till många belastade körförbud. Först och främst var det svagheten att hantera en nödvändig ombokning i tid inför sista dag. Tjugo hundra tio avreglerade Transportstyrelsen och släppte loss kontrollen, för oreglerad fordonsinspektion i Särö, till ivriga bilinspektörer. Flera av dessa hade förkunskaper som arbetsledare på Citroën. Dessa hatade väntetiderna upphörde på stubinen. Den tuffa kampen om kunderna har också inneburit en stadigare ersättningsnivå till fordonsägarens tillfredsställelse. Orolighet för att få ett kategori 3-fel i rapporten från bilprovningen är emellertid central. Vid sådant tillfälle lurar både en dyr verkstad och en godkänd bilskrot nära förestående. Att skrota bilen har absolut inte räknats med i förberedelsen. Men att kunna bege sig in,för bilgranskning i Särö, hos närmaste drop-in hall utan att boka är en verklig fördel.

Ändrade stadgar för personbilsinspektion i Särö resulterar ofta till penningstraff

Men några principer har nyligen justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den skrota bilen Särö obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren själv att bevaka datum för personbilsinspektion i Särö. Misslyckas man med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms dock öka med ett antal miljoner kr från nonchalanta fordonsägare.

Fordonsinnehavare bestämmer själv tidpunkt för fordonskontrollen i Särö

Men man kan själv avgöra, när den första kontrollen i Särö ska genomföras. Inte senare än trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter två år. Sedan skall personbilen kontrolleras årligen. På Länsstyrelsens nätsida kan datumet lätt påträffas. Öppna deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Felen eller bristfälligheterna som observeras delas in i 3 kategorier. En kategori 1-påpekande medför att den skall lagas inför nästa års-inspektion. Ett nivå två-anmärkning har den betydelsen, att det behöver lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsinspektionen i Särö. Och detta leder ofta till skrotning på en legitimerad skrothandlare, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotintyg för avregistrering. Iakttaga att flera missar att reparera enkla nivå ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid kommande granskning.

Meningslösa defekter observeras av personbilsinspektionen i Särö

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll inför fordonsbesiktningen i Särö. Märkligt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som uppdagar nivå två-felen. Att ombesörja en lampa betyder flera tillfällen, att personbilen godkänns utan efterkontroll för bilkontrollen i Särö. Skyltbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs efteråt av bromsljus. Skifte av en defekt lampa kan möjligtvis synas påfrestande för flera. Men det finns simpla anvisningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta besiktningsmän avslöjar den finurliga knepet att rycka väck glödlampan. Men felaktigheten antyder, att bilen förbrukar omotiverat mycket bränsle, så koldioxidföroreningar ökar eventuellt över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid katalysatorn och är enkel att skifta. Den kan köpas till Mazda från Laga.se under tusenlappen. Faran är stor att det här simpla bristen kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Också klagomål på däckdjup är ofta förekommande för besiktning Särö. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att checka för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka onödiga trubbel. Men med lätta medel kan utgiften, tillföljd av den årliga personbilsinspektionen Särö, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.