Bilvrak i Kallebäck kan inte lämnas till en bilkyrkogård

Den fordonsinnehavare från Kallebäck som vill uppleva en återblickande färd i personbilshistorien bör hälsa på en bilkyrkogård, som är motsatt till en förbjuden uppställningsplats med skrotbilar. Här kan man finna många modeller av skilda fordonsmodeller från mitten av 1900-talet. Amerikanare jättelika som små lastbilar blandas med små bubblor i en salig mix. Det mesta av inredningarna är försvunnen för länge sedan och karosserna ser ut som stålskelett. Men de uppskattade formerna kan man ännu urskilja. Att bilkyrkogårdarna i Småland och Båtnäs har övergått till bygdens bästa dragplåster är inte häpnadsväckande. Dessutom har ifrågasättande miljöavdelningar, som dekreterat om borttransport av fordonsvraken, har tvingats byta attityd som ett resultat av inkomsterna som kommer orten till gagn. Sorgligt nog har dessa charmfulla bilkyrkogårdar fått förbjudna efterföljare, som verkar samla på kasserade personbilar. Nya solida krav avbryter dock tillåten upprättande. Att kassera personbilen med lämnande av registreringsbevis, skrotningsintyg med borttagning på Transportstyrelsen samt rensning av miljöhotfullt avfall erfordrar andra stadgar. Men de aktuella två legala kyrkogårdarna kommer att roa fordonsentusiasterna även fortsättningsvis.

Ingen legitim kyrkogård för rostiga bilar finns nuförtiden i Kallebäck

Det finns flera uppställningsområden för avdankade fordonsvrak i landet. Men endast ett par är legitimerade av platsens klimatbyrå som permanenta kyrkogårdar för rostiga bilar för turister från Kallebäck. Dessa omtalade ställen är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse existerar flera dussintals bilmodeller från början av 1900-talet och gästas av fler än 15 000 individer varje år. Fastän ett kommunalt beslut om utgallring av alla uttjänta bilar, har ett godkännande, som varar till 2050. Det är verkligen ett belägg på besöksnäringens betydelse för stället och värnas följaktligen på yppersta vis av samhället. Årjängs stora attraktion i Värmland har inte innehaft samma stöd till etablering av kulturminnen. Här startades en skrotfirma under 1950-talet. Försäljning av beg. bilkomponenter pågick till 1980-talet då skrotföretaget lades ned. Skrotbilarna blev stående kvar efter speciell omhändertagande av skrotbilarna, som var placerade på annans egendom. Typ tusen olika märken från 30-50-talet bevarades och familjen Ivansson, som ägde företaget, tillät allmänheten att skrota bilen Kallebäck gå omkring och betrakta de föråldrade sevärdheterna. Olyckligtvis har dessa påhälsningar medfört färre fordon. Framför allt har Saab V-4 varit åtråvärda för tjuvar. Endast dörrmattor har kvarlämnats. Och om kyrkogårdaen för rostiga bilar i Värmland ska betraktas som turistattraktion eller klimatförödelse har argumenterats av miljökommissionen. Nuförtiden bedöms fordonsvrak, som klimatfarligt avfall. Men så äldre fordonsvrak har självsanerats och miljöbesvär har sanerats från marken.

Fara existerar för illegitim gravplats för gamla fordon i Kallebäck

Inte en själ i Kallebäck kommer ändå att kunna se fordon från de mest välkända olagliga gravplatserna för antika bilar. Den mest uppseende platsen påträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde grävdes cirka 200 bilar fram ur en sankmark. Marken hade ägts av en myndighet, så försvarsmakten hade skyldigheten för handhavande och tillsyn, då bilinnehavarna beslöt att jordfästa fordonet på detta smarta vis. Och Värmland har haft hemliga sevärdheter. Östra Sivbergs gruvhål lades ned och fylldes med vatten snabbt under 1920-talet. Där påträffades ett tjugotal skrotbilar. De äldsta är över 70 år gamla. Nu för tiden finner man helt andra illegala kyrkogårdar för rostiga bilar spridda i Sverige. Och det är förbluffande hur förkastligt dessa uppställningsområden är selekterade. Att betrakta sådana på vattenbevarade ställen utan övervakning av Miljövårdsverkets är anmärkningsvärt. Det handlar uppenbart om samlingsområden. Försakelsen på aktioner från betrodd myndighet är närmast katastrofal och sporrar till många bedrägerier. En heder måste dock lämnas till landets 2 i särklass belevade och olagliga kyrkogårdar för rostiga bilar i Båtnäs och Kyrkö Mosse.