Besiktning i Åre avslöjar skrotbilar

När ägare till en bil rullar in för översyn i Åre då ler bilreparatören. Han vet, att ungefär 40 procent av ålderstigna personbilar är behäftade med klass två-fel. Att ha ett företag inom bilbranschen vid sidan av en bilbesiktning är grymt bra. Skulle ett klass 3-oriktighet observeras, vet bilmekanikern skrota bilen Göteborg med förvissning, att jobbet tillkommer företaget, om inte fordonsinnehavaren väljer att skrota bilen på närmaste bildemontering. Det är inte längre så komplicerat att beställa tid för bil provning i Åre, som i allmänhet måste utföras varje år. Redan år 1963 kom ett en bestämmelse från infrastrukturdepartementet att personbilar behöver besiktas varje år. Tjugohundratio avskaffades monopolet för bilbesiktning. Från den tiden har företag etablerats i varje industriområde. Det föreligger tillfälle att kontrollera personbilen på drop-in tid utan att boka tid.

Förändrade bestämmelser för fordonskontroll i Åre resulterar vanligtvis till penningstraff

Men flera normer har just förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren själv att hålla koll på datum för fordonsbesiktning i Åre. Bommas det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan beräknas dock växa med över en miljard kr från försumliga fordonsinnehavare.

Bilägare bestämmer personligen tidpunkt för personbilskontrollen i Åre

Men han/hon kan själv avgöra, när den första inspektionen i Åre bör ombesörjas. Senast 36 månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter tjugofyra månader. Sedermera skall fordonet testas årligen. På Naturvårdsverkets sajt kan datumet enkelt påträffas. Öppna deras internetsida och slå registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Felen eller bristerna som upptäcks indelas i tre kategorier. En nivå 1-påpekande innebär att den ska åtgärdas före nästa års-inspektion. Ett nivå 2-felaktighet medför, att det tvingas åtgärdas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass 3-fel är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen i Åre. Och detta leder ofta till återvinning på en legitimerad skrot, som har tillstånd att skrota bilen med skrotbevis för avregistrering. Notera att flera glömmer att laga enkla nivå ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på efterkontroll vid annalkande besiktning.

Onödiga felaktigheter observeras av personbilsbesiktningen i Åre

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Åre. Märkligt nog är det brister med enkla ingripanden, som blottar nivå 2-bristerna. Att fixa ett slitet däck innebär en del tillfällen, att personbilen accepteras utan efterkontroll för fordonsinspektionen i Åre. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig ljuskälla kan kanske synas bångstyrig för många. Men det finns enkla anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer upptäcker den sluges lösning att peta bort instrumentbelysningen. Men felet antyder, att motorn drar obehövligt mycket bensin, så avgasutsläppet tilltar antagligen över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är enkel att byta ut. Den kan inhandlas till Iveco från Autoexperten under tusenlappen. Risken är stor att det här lätta bristen kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Även påpekanden på utslitna bildäck är återkommande för bilinspektionen Åre. Statistiskt är det en del som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket lätt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönster sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så testande under kalla dagar kan ställa till med onödiga besvär. Men med lätta verktyg kan utgiften, på grund av den årliga personbilskontrollen Åre, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.