Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Åmål

Det är naturligt att en fordonsinnehavare reagerar med en särskild ångest före den årliga personbilskontrollen i Åmål. Även om egenbesiktning verkställts, förekommer det ständigt en fara att vissa osynliga felaktigheter kan finnas. Om ett kategori tre-brist kommer med i protokollet är det absolut färdigkört för dagen. Verkstäder är inte prisvärda och kostnaden, som ställs mot en motsvarande funktionell fordon, indikerar i sämsta fall mot en legitimerad bildemontering. Så har det pågått för alla fordonsägare sen 50 år tillbaka då myndigheterna utformade den statliga bilbesiktningen med nödvändig och upprepad personbilskontroller i Åmål. Men företaget förmådde inte hålla det tilltagande bilbeståndets takt. Resultatet blev, att förbannade bilinnehavare tvingades erfara körförbud som ett resultat av långa kötider och felaktigheter på andra tider för efterfrågade ombeställningar. För att råda bot på den improduktiva bolaget avreglerades bilprovningen år 2010. Som en blixt från klar himmel försvann skrota bilen Göteborg de konstiga kötiderna. Och många nya hallar startade med bokningsfria fordonskontroller i Åmål igenom drop-in.

Förändrade stadgar för bilbesiktning i Åmål leder ofta till vite

Men enstaka förordningar har just förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för bilinnehavaren själv att hålla uppsikt på datum för bilbesiktning i Åmål. Vid försummelse med detta får bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Bilägare avgör personligen tidpunkt för bilbesiktningen i Åmål

Men man kan själv styra, när den första undersökningen i Åmål bör uträttas. Senast trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därpå måste bilen besiktas årligen. På Länsstyrelsens internetplats kan tidpunkten lätt upptäckas. Öppna deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Felaktigheterna eller skavankerna som påträffas delas in i 3 kategorier. En nivå ett-felaktighet betyder att den behöver lagas inför nästa års-tillsyn. Ett kategori två-anmärkning innebär, att det skall åtgärdas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-fel är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från personbilsbesiktningen i Åmål. Och detta leder ofta till återvinning på en godkänd skrot, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att många missar att åtgärda lätta kategori 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid framtida granskning.

Meningslösa felaktigheter upptäcks av fordonsinspektionen i Åmål

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll innan besiktningen i Åmål. Märkligt nog är det felaktigheter med simpla åtgärder, som blottar klass två-felen. Ett utfört en lampa betyder flera tillfällen, att bilen godtas utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Åmål. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men följs därefter av blinkersbelysning. Skifte av en söndrig ljuskälla kan möjligen förefalla jobbig för många. Men det återfinns lätta instruktioner med filmer för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. De flesta bilinspektörer observerar den luriga knepet att peta dän glödlampan. Men oriktigheten indikerar, att fordonet förbrukar onödigt mycket diesel, så avgasföroreningar växer nog över max godkänd. Sensorn är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att ändra. Den kan köpas till Lancia från Mekonomen under tusenlappen. Faran är enorm att det här enkla felet kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del fordonsmärken överstiga 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Åmål. Statistiskt är det flera som måste på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att checka för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under kalla dagar kan förorsaka onödiga trubbel. Men med lätta medel kan kostnaden, på grund av den periodiska bilgranskningen Åmål, förbli låg av den smarte fordonsinnehavaren.