Besiktning i Årjäng ger skrotbilar en ny möjlighet

Bilinspektionen i Årjäng främsta mål är att sortera klimat- och trafikfarliga fordon från statliga trafikleder och gator. Verkstäder väntar sig flera förmånliga jobb, som skapas efter den obligatoriska bilprovningen. De legitimerade skrotföretagen är även villiga att skrota fordonet med skrotningsintyg samt garanterad avregistrering på Transportstyrelsen. Så den bekymrade fordonsinnehavaren har en del att befara före den årliga bilkontrollen i Årjäng i närbelägna inspektionshall. Men det här ingen ny fenomen. Den statliga bilbesiktningen startades av Göteborgs kommun redan på 1960-talet. Affärsgrenen avreglerades dock tjugohundratio som ett resultat av många konflikter. Bilbeståndet ökade så snabbt, att Svensk bilprovning inte hängde med i svängarna. Ökande kötider vid beställning, och bristfälligheten att avboka tid, försatte flertalet fordon i oönskade körförbud. Dessa problem löstes skyndsamt av det växande antalet ny startade företag, som kunde verkställa bilundersökningar i Årjäng. Alla fordon är inte behäftade med kategori tre-felaktighet, som är varje fordonsägares fasa. Men målet att bättra natur- och skyddsläget är distinkt med de resterande beskaffenhetsklasserna. Och när kötiderna upphört, kan man köra in till närliggande fordonskontroll, som erbjuder drop-in utan bokning.

Förändrade stadgar för fordonsgranskning i Årjäng leder ofta till penningstraff

Men flera normer har nyss förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste bilägaren personligen att observera tidpunkten för personbilskontroll i Årjäng. Missas det här får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster bedöms emellertid öka med ett antal miljoner kr från oaktsamma ägare.

Bilägare bestämmer själv tillfälle för personbilsinspektionen i Årjäng

Men han/hon kan personligen fastställa, när den 1 tillsynen i Årjäng bör uträttas. Senast tre år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 2 år. Därpå skall bilen testas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens webbsida kan datumet lätt anträffas. Surfa in på deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så finns datumet där. Felaktigheterna eller skavankerna som avslöjas delas in i 3 kategorier. En nivå ett-anmärkning innebär att den tvingas fixas innan nästa års-inspektion. Ett nivå två-påpekande medför, att det behöver åtgärdas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass tre-fel är ett säkerhetsfel, som medför körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilskontrollen i Årjäng. Och detta leder ofta till återvinning på en ackrediterad bilskrot, som har licens att skrota personbilar med skrotbevis för avregistrering. Notera att många missar att reparera lätta kategori 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid nästa besiktning.

Omotiverade felaktigheter påträffas av personbilskontrollen i Årjäng

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll före bilbesiktningen i Årjäng. Märkligt nog är det brister med lätta åtgärder, som uppdagar kategori 2-felaktigheterna. Att fixa ett slitet däck innebär en del gånger, att personbilen accepteras utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Årjäng. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en trasig lykta kan möjligen förefalla bökig för flera. Men det återfinns lätta instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre fordon är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. Många fordonsinspektörer observerar den sluges knepet att rycka bort glödlampan. Men oriktigheten antyder, att bilen konsumerar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidföroreningar ökar nog över max godkänd. Sonden är placerad på avgasröret vid katalysatorrenaren och är simpel att växla. Den kan köpas till Saab från Autoexperten under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för somliga bilmärken överstiga 30 000 kronor. Även skrota bilen Göteborg tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för fordonskontrollen Årjäng. Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att granska för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så utprovning under kalla dagar kan orsaka onödiga bekymmer. Men med enkla redskap kan omkostnaden, som ett resultat av den periodiska personbilsbesiktningen Årjäng, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.