Avslag av tillstånd för bilkyrkogård i Töreboda

Gravplatser för gamla fordon betraktas som kulturminnen eller naturkatastrof beroende på vem man frågar. Till de senare hör olagliga bilplatser i Töreboda för gamla skrotbilar. Men ett par av landets mest välkända har ändå omvandlas till enorma och lönande sevärdheter. Bland många av de äldre fordonsvraken kan man lokalisera några fordonsmodeller som följt med till sista vilan. Att se föråldrade modeller är även ett behag för en återblickande bilinnehavare. Men det är jänkarna från 40-60-talet som skänker störst avtryck. På den tiden konstruerades de finaste utseendena ett fordon nånsin haft. Och den här upplevelsen från alla dessa ålderstigna klenoder kan man se på en värmländsk gravplats för gamla fordon.

Inte en enda lovlig gravplats för gamla fordon finns nuförtiden i Töreboda

Det förekommer flera uppställningsplatser för kasserade fordon i Sverige. Men enbart två är ackrediterade av platsens miljöavdelning som bestående kyrkogårdar för rostiga bilar för turister från Töreboda. Dessa uppskattade områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Kyrkö Mosse förekommer flera dussintals modeller från 20- till 50-talen och gästas av mer än 15 000 personer årsvis. Fastän ett kommunalt rådslut om avlägsnande av alla personbilar, har ett bygglov, som varar trettio år till. Det är verkligen ett belägg på besöksnäringens innebörd för stället och omhuldas för den skull på ultimata vis av samhället. Årjängs stolthet i Båtnäs har inte innehaft likadan undsättning till etablering av attraktion. Här startades en skrotfirma under mitten av förra seklet. Försäljning av begagnade bildelar fortgick till 80-talet då skroten lades ned. De uttjänta fordonen blev kvarlämnade efter särskild omhändertagande av skrotbilar, som var parkerade på annans mark. Cirka tusen annorlunda märken från 30-50-talet bevarades och bröderna Ivansson, som ägde företaget, medgav allmänheten att gå omkring och beskåda de föråldrade rariteterna. Sorgligt nog har dessa besök medfört minskade bilar. Speciellt har VW bubblor varit frestande för plundrare. Enbart fälgar med däck har lämnats kvar. Och om bilkyrkogården i Båtnäs ska betraktas som turistattraktion eller miljökatastrof har diskuterats av miljökommissionen. Idag bedöms fordonsvrak, som klimatgiftigt restprodukt. Men så gamla vrak har självsanerats och klimatproblem har befriats från skog och mark.

Hot finns för illegal kyrkogård för rostiga bilar i Töreboda

Inte någon i Töreboda kommer likväl att kunna observera fordon från de mest välkända olagliga bilkyrkogårdarna. Den mest uppmärksammade stället påträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde skyfflades cirka 200 uttjänta bilar fram ur en myr. Fastigheten hade ägts av Fortifikationsverket, så försvarsmakten hade ansvaret för handhavande och kontroll, då ägarna beslöt att jordfästa bilen på detta listiga förfaringssätt. Och Värmland har haft osynliga lockelse. Östra Sivbergs brott avvecklades och vattenfylldes hastigt under 1920-talet. Där hittade man ett tjugotal uttjänta bilar. De äldsta är från mitten av 1900-talet. Idag hittar man helt andra förbjudna gravplatser skrota bilen Göteborg för gamla fordon utspridda i riket. Det är förvånande hur dåligt dessa ihopsamlingsställen är utvalda. Att beskåda sådana på vattenskyddade områden utan övervakning av Trafikverkets är påfallande. Det handlar solklart om uppställningsplatser. Bristen på handlanden från ansvarig polis är närmast kass och sporrar till många oegentligheter. En ära måste likväl lämnas till landets 2 i särklass högättade och legala bilkyrkogårdar i Årjäng och Småland.