Avslag av tillstånd för bilkyrkogård i Nyköping

Bilkyrkogårdar kan gälla som kulturminnen eller naturtragedi beroende på vem man frågar. Till de senare hör illegitima bilplatser i Nyköping för äldre skrotbilar. Men några av landets mest välkända har dock omvandlas till mycket stora och lönande besöksmål. Kring många av de äldre fordonsvraken kan man lokalisera flertalet märken som hängt med till sista vilan. Att observera äldre modeller är likaså en fröjd för en tillbakablickande ägare. Men det är jänkarna från mitten av 1900-talet som skänker störst intryck. På den tiden framställdes de snyggaste strukturerna ett personbil överhuvudtaget skådat. Och den här upplevelsen från de här äldre dyrbarheter kan man se på en svensk bilkyrkogård.

Ingen legal kyrkogård för rostiga bilar existerar nuförtiden i Nyköping

Det existerar några ihopsamlingsområden för ratade bilar i Sverige. Men enbart två är ackrediterade av ortens klimatavdelning som bestående bilkyrkogårdar för trafikanter från Nyköping. Dessa omtalade områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd finns flera dussintals fordonsmodeller från början av 1900-talet och gästas av fler än 15 000 personer årligen. Fastän ett samhällsorgans rådslut om utgallring av alla personbilar, har ett tillstånd, som fortgår trettio år till. Det om inget är ett belägg på turistverksamhetens betydelse för stället och värnas därför på lämpligaste sätt av den lokala förvaltningen.

Årjängs stolthet i Båtnäs har inte innehaft samma undsättning till inrättande av attraktion. Här grundades en bilskrotnings-företag under mitten av förra seklet. Försäljning av beg. delar höll på till 1980-talet då verksamheten upplöstes. Vraken blev orörda efter särskild tvångsförflyttning av fordonsvraken, som var placerade på annans mark. Typ tusen annorlunda modeller från 30-50-talet sparades och bröderna Ivansson, som ägde fastigheten, medgav privat personer att knalla omkring och se på de föråldrade klenoderna.

Olyckligtvis har dessa besök inneburit minskade objekt. Speciellt har Vw bubblor varit åtråvärda för plundrare. Endast dörrmattor har kvarlämnats. Och om bilkyrkogården i Värmland ska ses som sevärdhet eller klimatförstörelse har avhandlas av skrota bilen Göteborg klimatkommissionen. Numera rangordnas en utjänad bil, som klimatskadligt avfall. Men så ålderstigna bilvrak har självrensats och klimatproblem har sanerats från marken.

Fara förekommer för lagstridig gravplats för gamla fordon i Nyköping

Inte en själ i Nyköping kommer likväl att kunna observera fordon från de mest välkända illegitima skrot-kyrkogårdarna. Den mest kända platsen hittades på Gotland. I Tingstäde grävdes cirka 200 uttjänta bilar fram ur en myr. Egendomen hade ägts av en myndighet, så försvarsmakten hade skyldigheten för hantering och tillsyn, då fordonsägarna bestämde sig att dölja fordonet på detta fiffiga förfaringssätt. Och Värmland har det förekommit osynliga besöksmål. Östra Sivbergs gruva lades ned och vattenfylldes omedelbart under 1920-talet. Där påträffades ett 20-tal uttjänta bilar. De äldsta från 50-talet. Idag hittar man helt andra illegala gravplatser för gamla fordon utspridda i riket. Det är överraskande hur uselt dessa uppställningsställen är selekterade. Att betrakta sådana på vattenbevarade områden utan övervakning av Trafikverkets är anmärkningsvärt. Det handlar uppenbart om samlingsområden. Avsaknaden på åtgärder från betrodd myndighet är närmast katastrofal och sporrar till många oegentligheter. En ära måste likväl lämnas till Sveriges två i särklass förnämsta och legitima bilkyrkogårdar i Årjäng och Ryd.