AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Tumba

Först en påhälsning för bilbesiktning i Tumba, sedermera dyra reparationer på en bilverkstad, efter grundligt övervägande att skrota personbilen hos närbelägna skrota bilen Göteborg certifierad skrot. Många av de 35 % bilinnehavare, som får kritiska 2 i protokollet, vid den obligatoriska granskningen, måste ombesikta bilen inom en månad. Redan från början gäller det årligen för de flesta. Riksdagen startade den obligatoriska bilbesiktningen i mitten av 1960-talet. Men bilbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så privatiseringen för tio år sen överraskade inte allmänheten ett dugg. Allt mer ökade väntetider för beställningar och avbokningar ledde till många påtvingade körförbud, som avslöjade strukturens misslyckande. Många nystartade kontrollhallar ändrade ändå fort på den destruktiva utvecklingen. Med ett drop-insystem istället för bokning av personbilsundersökning i Tumba, löstes många besvär för nöjda bilinnehavare.

Ändrade regler för bilgranskning i Tumba leder ofta till böter

Men enstaka normer har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att bevaka tidpunkten för personbilsgranskning i Tumba. Missas det här får bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från oaktsamma bilägare.

Ägare bestämmer själv tillfälle för bilkontrollen i Tumba

Men han/hon kan personligen avgöra, när den 1 besiktningen i Tumba skall ombesörjas. Senast 3 år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Därefter skall bilen kontrolleras senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets webbsida kan datumet enkelt hittas. Surfa in på deras sajt och skriv in registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där. Felaktigheterna eller bristfälligheterna som uppdagas indelas i tre kategorier. En klass 1-felaktighet har den betydelsen att den måste lagas innan nästa års-inspektion. Ett kategori 2-påpekande innebär, att det måste åtgärdas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som medför körförbud direkt. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Tumba. Det här leder ofta till skrotning på en legitimerad bildemontering, som har befogenhet att skrota fordon med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många glömmer att fixa lätta kategori 1-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på ombesiktning vid nästa kontroll.

Onödiga felaktigheter observeras av personbilskontrollen i Tumba

Det finns tid och pengar att spara vid en lätt självkontroll inför besiktningen i Tumba. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som avslöjar klass två-felaktigheterna. Att ombesörja ett slitet däck betyder många stunder, att bilen accepteras utan efterkontroll för bilinspektionen i Tumba. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas därefter av bromsljus. Att ersätta en defekt lampa kan möjligen förefalla påfrestande för många. Men det finns lätta anvisningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän observerar den sluges trixet att rycka väck glödlampan. Men oriktigheten pekar på, att fordonet konsumerar obehövligt mycket diesel, så koldioxidutsläppet tilltar nog över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är lätt att skifta. Den kan inhandlas till SEAT från Autoexperten under 700 kronor. Risken är enorm att det här lätta bristen kan gestaltas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Även påpekanden på däckdjup är återkommande för fordonskontrollen Tumba. Statistiskt är det flertalet som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket spartanskt att kontrollera för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 mm. Så provning under kalla dagar kan orsaka obefogade bekymmer. Men med lätta medel kan avgiften, som ett resultat av den periodiska bilbesiktningen Tumba, förbli låg av den smarte bilägaren.