Besiktning i Tygelsjö resulterar ofta i bilåtervinning

Med ett myndighetsförordning på 60-talet påbörjades den årliga bilgranskningen för bilinnehavare i Tygelsjö. Senare skapades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades bilbesiktningar med för många etableringar som konsekvens. De väldiga kötiderna vid bokningar och svårigheterna vid avbokning gav fordonsägarna enorma problem vid personbilsgranskning i Tygelsjö. Fördröjande med körförbud utlöste monstruösa klagomål, som tvingade riksdagen att sadla om. Antalet nya bilprovningsställen växer så det knakar efter de nya riktlinjerna. De väldiga kötiderna är en svunnen tid. Men oroskänslan hos fordonsägaren har inte förändrats. Kvalitetsvärderingarna återfinns kvar med samma fordran på åtgärder. Ett nivå tre-brist kan bli förödande för hushållskassan. Samma sak blir en inkomstbringande affär för en personbilsverkstad. Och bakomliggande orsak finns en legitimerad bildemontering. Skrota bilen för en miljöhygglig återvinning är syftet. Vinsten med alla ändringar har emellertid blivit en drop-in för bilkontroll iTygelsjö utan beställning i en valfri besiktningsställe.

Ändrade regler för fordonsgranskning i Tygelsjö resulterar vanligtvis till penningstraff

Men några regler har just ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren själv att bevaka tidpunkten för personbilsundersökning i Tygelsjö. Misslyckas man med det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens förpliktelse att känna till detta faktum. Statens inkomster uppskattar dock stärkas med ett antal miljoner kr från nonchalanta ägare.

Fordonsägare bestämmer själv tillfälle för bilgranskningen i Tygelsjö

Men man kan personligen bestämma, när den 1 besiktningen i Tygelsjö skall ombesörjas. Inte senare än tre år efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 2 år. Sedermera skall personbilen testas varje år. På Transportstyrelsens sajt kan datumangivelse lätt upptäckas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så återfinns tidpunkten där. Oriktigheterna eller defekterna som anträffas delas in i tre klasser. En klass ett-påpekande innebär att den tvingas repareras före nästa års-kontroll. Ett kategori två-anmärkning medför, att det skall fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Klass tre-felaktighet är ett säkerhetsfel, som medför körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från personbilsinspektionen i Tygelsjö. Det här leder ofta till skrotning på en auktoriserad skrot, som har tillåtelse att skrota bilar med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att många glömmer att åtgärda lätta kategori 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på efterkontroll vid nästa besiktning.

Meningslösa felaktigheter uppdagas av bilkontrollen i Tygelsjö

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll före besiktningen i Tygelsjö. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta ingripanden, som uppdagar nivå 2-bristerna. Ett utfört ett slitet däck medför en del stunder, att bilen godtas utan efterkontroll för personbilskontrollen i Tygelsjö. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en trasig lampa kan möjligtvis synas bångstyrig för många. Men det finns lätta anvisningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. Många bilinspektörer avslöjar den listiga trixet att ta väck glödlampan. Men oriktigheten visar på, att personbilen drar obehövligt mycket diesel, så koldioxidutsläppet växer antagligen skrota bilen Göteborg över max godkänd. Sonden är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att växla. Den kan inhandlas till Saab från Skruvat.se under tusenlappen. Risken är stor att det här lätta felet kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för somliga bilmärken överskrida trettio tusen kr. Även anmärkningar på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Tygelsjö. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är mycket lätt att checka för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintern kan ställa till med onödiga besvär. Men med lätta redskap kan utgiften, som ett resultat av den periodiska personbilsbesiktningen Tygelsjö, hållas till ett minimum av den kloke bilägaren.