Verkstad räddar skrotbilar efter bilbesiktning i Vallda

Först ett besök för bilbesiktning i Vallda, sedermera kostsamma lagningar på en bilverkstad, efter minutiöst tänkande att skrota bilen på närliggande legitimerad bildemontering. Många av de 35 procenten fordonsägare, som får kritiska tvåor i besiktningspappret, vid den periodiska granskningen, måste tillbaka med fordonet inom 30 dagar för att undvika körförbud. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Regeringen inrättade den obligatoriska bilbesiktningen i mitten av 1960-talet. Men fordonsbeståndet växte det stelbenta företaget över huvudet. Så privatiseringen år 2010 kom som ett brev på posten. Allt för långa kötider för beställningar och avbokningar medförde många påtvingade körförbud, som uppdagade konstruktionens fiasko. Flertalet skrota bilen Kungsbacka nystartade kontrollhallar ändrade dock snabbt på den negativa trenden. Med ett system utan tidsbokning för bilbesiktning i Vallda, löstes flera problem för tacksamma bilägare.

Ändrade bestämmelser för fordonsinspektion i Vallda leder ofta till penningstraff

Men enstaka föreskrifter har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att bevaka datum för fordonsundersökning i Vallda. Misslyckas man med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas ansvar att känna till detta sakförhållande. Statskassan bedöms emellertid öka med över en miljard kronor från oaktsamma fordonsägare.

Bilägare beslutar personligen tidpunkt för personbilsinspektionen i Vallda

Men han/hon kan själv fastställa, när den första tillsynen i Vallda skall ombesörjas. Senast trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 2 år. Sedermera ska fordonet provas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets hemsida kan datumangivelse enkelt anträffas. Surfa in på deras internetsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller skavankerna som påträffas indelas i 3 klasser. En kategori ett-anmärkning betyder att den skall repareras inför nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-fel medför, att det behöver fixas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-fel är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Vallda. Det här leder ofta till återvinning på en godkänd skrothandlare, som har befogenhet att skrota bilar med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att många glömmer att fixa enkla klass ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid annalkande inspektion.

Onödiga felaktigheter uppdagas av personbilsbesiktningen i Vallda

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll inför besiktningen i Vallda. Märkligt nog är det felaktigheter med enkla åtgärder, som avslöjar klass två-felaktigheterna. Att ombesörja ett dåligt hjul betyder många gånger, att personbilen accepteras utan ombesiktning för personbilsbesiktningen i Vallda. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av bromsljus. Att ersätta en söndrig ljuskälla kan möjligtvis förefalla bångstyrig för flera. Men det finns simpla beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän upptäcker den finurliga trixet att ta bort glödlampan. Men felet antyder, att personbilen drar överflödigt mycket diesel, så koldioxidföroreningar växer kanske över vad som är okey. Givaren sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är lätt att ändra. Den kan införskaffas till Mini från Ad bildelar under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla felet kan ses som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för somliga bilmärken överstiga 30 000 kronor. Även klagomål på däckdjup är frekventa för bilinspektionen Vallda. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt spartanskt att granska för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter skrota bilen mönsterdjup sommartid och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så provning under vintern kan ställa till med obefogade besvär. Men med lätta medel kan omkostnaden, på grund av den periodiska personbilsbesiktningen Vallda, förbli låg av den kloke bilägaren.