Undvik bilskrot efter besiktning i Ytterby

Personbilskontrollen i Ytterby yttersta intentioner är att sortera klimat- och trafikriskabla personbilar från statliga trafikleder och gator. Bilverkstäder räknar med flera lönsamma arbeten, som genereras efter den nödvändiga fordonskontrollen. De certifierade bilskrotarna är även klar att skrota bilen med skrotningscertifikat samt säkrar borttagning från centrala bilregistret hos Trafikstyrelsen. Så den oroliga ägaren har en aning att rädas innan den årliga bilbesiktningen i Ytterby i närbelägna besiktningshall. Men det här inte någon ny fenomen. AB Svensk Bilprovning startades av regeringen redan nittonhundrasextiotre. Marknaden avreglerades dock tjugohundratio i och med flera misshälligheter. Svenska fordonsflottan växte så fort, att Svensk bilprovning inte klarade av volymerna. Ökande väntetider vid bokning, och felaktigheter att omboka datum, satte flera personbilar i oönskade körförbud. Dessa problem löstes snabbt av det ökande mängden nyetableringar, som kunde utföra fordonsbesiktningar och skrota bilen Kungälv Alla fordon har inte kategori tre-felaktighet, som är varenda fordonshavares fasa. Men avsikten att bättra på klimat- och skyddsnivån är solklar med de resterande beskaffenhetskategorierna. Och när väntetiderna upphört, kan man bege sig in till närbelägna bilprovning, som erbjuder drop-in utan bokning.

Förändrade stadgar för personbilsbesiktning i Ytterby leder vanligtvis till penningstraff

Men några principer har på senaste tiden justerats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren själv att hålla koll på tillfälle för fordonsbesiktning i Ytterby. Misslyckas man med det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statskassan beräknas dock växa med ett antal miljoner kr från nonchalanta bilägare.

Fordonsinnehavare beslutar själv tidpunkt för personbilskontrollen i Ytterby

Men han/hon kan själv besluta, när den första kontrollen i Ytterby skall verkställas. Inte senare än 3 år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är efter 24 månader. Sedan skall fordonet besiktas årligen. På Länsstyrelsens nätsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller bristfälligheterna som hittas delas in i 3 nivåer. En klass 1-påpekande betyder att den tvingas lagas före nästa års-granskning. Ett kategori 2-felaktighet betyder, att det behöver lagas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass 3-fel är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från fordonskontrollen i Ytterby. Det här leder ofta till återvinning på en legitimerad skrot, som har licens att skrota personbilar med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många missar att fixa enkla klass 1-påpekande. Men sådan flyttas upp en kategori med krav skrota bilen på efterkontroll vid annalkande inspektion.

Onödiga defekter upptäcks av personbilskontrollen i Ytterby

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll före bilbesiktningen i Ytterby. Märkligt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som upptäcker nivå 2-bristerna. Att ombesörja ett slitet däck medför en del stunder, att fordonet accepteras utan efterkontroll för personbilsinspektionen i Ytterby. Skyltlampor är det mest av enligt statistiken, men följs därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en trasig lykta kan kanske synas bångstyrig för flera. Men det finns lätta instruktioner med filmer för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. De flesta fordonsinspektörer avslöjar den finurliga lösning att plocka dän glödlampan. Men felaktigheten antyder, att bilen förbrukar onödigt mycket diesel, så avgasutsläppet växer eventuellt över vad som är okey. Givaren är fastsatt på avgasröret vid katalysatorn och är okomplicerad att ändra. Den kan inhandlas till Toyota från Ad bildelar under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för en del fordonsmärken överskrida trettio tusen kr. Också tillrättavisning på utslitna bildäck är återkommande för bilinspektionen Ytterby. Statistiskt är det många som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre millimeter. Så provning under vintermånaderna kan förorsaka obefogade besvär. Men med lätta medel kan avgiften, på grund av den periodiska fordonsgranskningen Ytterby, förbli låg av den kloke fordonsägaren.