Skrotbilar rullar genom besiktningen på Kungsholmen

När den statliga bilbesiktningen upphörde med sitt privilegium, som allena frälsande aktör med befogenheter för personbilskontroll på Kungsholmen. Då försvann också den vilda skrota bilen Göteborg besvikelsen som skapats igenom företagets oduglighet att skaffa rätt kostym till den ökande verksamheten. Det medförde till otaliga belastade körförbud. Först och främst var det oförmågan att förmå en nödvändig ombeställning i tid före sista dag. 2010 avreglerade Länsstyrelsen och släppte loss marknaden, för obunden fordonsbesiktning på Kungsholmen, till ivriga bilinspektörer. De flesta av dessa hade förkunskaper som arbetsledare på Volvo. Dessa förhatliga väntetiderna upphörde meddetsamma. Den tuffa konkurrensen har dessutom implicerat en stadigare kostnadsnivå till bilägarnas glädje. Rädsla för att få ett kategori 3-brist i redogörelsen från besiktningsmannen är emellertid stor. Vid sådant situation lurar både en dyr bilverkstad och en certifierad skrot nära förestående. Att skrota sin bil har verkligen inte ingått i planläggningen. Men att kunna köra in,för bilkontroll på Kungsholmen, hos närmaste drop-in hall utan beställning är en riktig vinst.

Ändrade bestämmelser för bilbesiktning på Kungsholmen leder ofta till penningstraff

Men flera principer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren själv att hålla koll på tillfälle för personbilsbesiktning på Kungsholmen. Bommas detta erhåller bilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statskassan uppskattar emellertid stärkas med ett antal miljoner kronor från slarviga bilinnehavare.

Bilinnehavare beslutar personligen tillfälle för personbilskontrollen på Kungsholmen

Men han/hon kan personligen fastställa, när den 1 inspektionen på Kungsholmen ska utföras. Senast 3 år efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är inom 24 månader. Sedermera behöver bilen testas varje år. På Länsstyrelsens nätsida kan datumangivelse lätt hittas. Surfa in på deras webbsida och skriv in registreringsnumret, så finns tidpunkten där. Felen eller skavankerna som uppdagas delas in i tre klasser. En nivå 1-påpekande medför att den skall fixas inför nästa års-inspektion. Ett nivå 2-påpekande innebär, att det tvingas fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå 3-påpekande är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från personbilskontrollen på Kungsholmen. Det här leder ofta till återvinning på en godkänd skrothandlare, som har licens att skrota personbilar med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att många glömmer att fixa enkla nivå ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på ombesiktning vid framtida granskning.

Meningslösa defekter upptäcks av fordonsinspektionen på Kungsholmen

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan fordonsbesiktningen på Kungsholmen. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som uppdagar kategori 2-bristerna. Ett utfört ett dåligt hjul innebär många stunder, att bilen släpps igenom utan ombesiktning för bilinspektionen på Kungsholmen. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men följs tätt av blinkersbelysning. Skifte av en trasig lampa kan möjligen synas bångstyrig för många. Men det återfinns lätta anvisningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer upptäcker den luriga lösning att ta dän glödlampan. Men oriktigheten antyder, att motorn förbrukar onödigt mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar möjligtvis över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att byta ut. Den kan införskaffas till Mazda från Skruvat.se under 700 kronor. Faran är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken överskrida trettio tusen kronor. Även anmärkningar på utslitna bildäck är återkommande för besiktning på Kungsholmen. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att syna för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre millimeter. Så testande under vintern kan förorsaka onödiga problem. Men med lätta verktyg kan kostnaden, tillföljd av den periodiska personbilskontrollen på Kungsholmen, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.