Skrotbilar måste hämtas efter besiktning i Älvängen

Först en påhälsning för bilprovning i Älvängen, därnäst kostsamma renoveringar hos en bilverkstad, efter grundligt beaktande att återvinna fordonet på närliggande auktoriserad skrot. En stor del av de trettiofem % bilinnehavare, som får allvarliga 2 i besiktningspappret, vid den periodiska inspektionen, måste gå igenom ekluten. Och sedan lång tid tillbaka gäller det varje år för de flesta. Naturvårdsverket inrättade den obligatoriska bilbesiktningen i mitten av 1960-talet. Men bilbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så privatiseringen tjugo hundra tio kom som ett brev på posten. Allt för långa telefontider för att boka och ombeställningar resulterade i många påtvingade körförbud, som blottade strukturens skrota bilen Älvängen fiasko. Flertalet nyetablerade inspektionshallar ändrade dock fort på den destruktiva trenden. Med ett drop-insystem istället för bokning av personbilskontroll i Älvängen, löstes många besvär för tacksamma ägare.

Ändrade bestämmelser för fordonsinspektion i Älvängen leder vanligtvis till penningstraff

Men några principer har nyss ändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste bilinnehavaren personligen att hålla uppsikt på datum för bilkontroll i Älvängen. Vid försummelse med detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsägarens plikt att känna till det här faktumet. Statskassan uppskattar dock öka med ett antal miljoner kr från oaktsamma fordonsinnehavare.

Fordonsinnehavare avgör personligen tidpunkt för bilbesiktningen i Älvängen

Men man kan själv styra, när den 1 undersökningen i Älvängen skall verkställas. Senast 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Sedermera ska personbilen testas senast var fjortonde månad. På Naturvårdsverkets nätsida kan tidpunkten enkelt anträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller skavankerna som hittas indelas i tre kategorier. En nivå 1-felaktighet innebär att den måste repareras före nästa års-granskning. Ett nivå 2-fel har den betydelsen, att det tvingas åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass tre-anmärkning är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud direkt. Fordonet får inte köras från fordonskontrollen i Älvängen. Det här leder ofta till återvinning på en auktoriserad bilskrot, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotbevis för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att reparera lätta kategori ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en kategori med begäran på efterkontroll vid nästkommande besiktning.

Obehövliga defekter uppdagas av bilkontrollen i Älvängen

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll före besiktningen i Älvängen. Märkligt nog är det defekter med enkla ingripanden, som blottar kategori 2-felen. Att ombesörja ett slitet däck betyder en del stunder, att bilen godtas utan efterkontroll för bilkontrollen i Älvängen. Skyltbelysningen leder statistiken, men skuggas efteråt av bromljus. Skifte av en trasig ljuskälla kan kanske synas påfrestande för många. Men det återfinns simpla instruktioner med bilder för många av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän spårar den listiga trixet att rycka väck glödlampan. Men oriktigheten visar på, att personbilen förbrukar obehövligt mycket bensin, så avgasföroreningar ökar kanske över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är enkel att byta ut. Den kan införskaffas till Volvo från Ad bildelar under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla felaktigheten kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för vissa fordonsmärken överskrida 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckdjup är återkommande för besiktning Älvängen. Statistiskt är det en del som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt spartanskt att syna för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så provning under vintermånaderna kan orsaka onödiga problem. Men med enkla medel kan kostnaden, till följd av den årliga personbilskontrollen Älvängen, förbli låg av den kloke bilinnehavaren.