Besiktning i Älvåker resulterar ofta i bilåtervinning

Det är normalt att en bilinnehavare upplever en viss nervspänning före den nödvändiga personbilsgranskningen i Älvåker. Även om egenbesiktning gjorts, finns det hela tiden en risk att vissa osynliga fel kan förekomma. Om ett nivå 3-fel kommer med i besiktningsmannens rapport är det naturligtvis färdigkört för dagen. Bilverkstäder är inte prisvärda och ersättningen, som jämförs mot en motsvarande fungerande personbil, pekar i värsta fall mot en behörig bilskrot. Så har det väl varit för alla ägare sen 1965 då regeringen skapade den statliga bilbesiktningen med nödvändig och periodiska personbilsbesiktningar i Älvåker. Men företaget lyckades inte hålla det stigande bilbeståndets takt. Konsekvensen blev, att förbannade bilinnehavare tvingades vara med om körförbud i och med långa kötider och bristen på andra datum för efterfrågade ombeställningar. För att hjälpa den ineffektiva bolaget frisläpptes bilprovningen år 2010. Som en händelse upphörde de impopulära telefontiderna. Och massa nya hallar införde bokningsfria fordonskontroller i Älvåker via drop-in.  

Ändrade stadgar för personbilsbesiktning i Älvåker leder ofta till vite

Men några föreskrifter har just förändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att hålla uppsikt på tillfälle för bilinspektion i Älvåker. Misslyckas man med det här får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens förpliktelse att känna till det här sakförhållandet. Statskassan uppskattar dock öka med över en miljard kr från försumliga bilägare.

Fordonsägare avgör själv tillfälle för fordonsgranskningen i Älvåker

Men han/hon kan personligen besluta, när den första kontrollen i Älvåker behöver ombesörjas. Inte senare än tre år efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är inom 2 år. Sedermera måste fordonet kontrolleras varje år. På Transportstyrelsens sajt kan tidpunkten lätt hittas. Öppna deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumet där. Felen eller skavankerna som iakttas indelas i 3 nivåer. En nivå 1-anmärkning har den betydelsen att den tvingas fixas före nästa års-inspektion. Ett kategori två-påpekande har den betydelsen, att det skall lagas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Nivå 3-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud genast. Fordonet får inte köras från fordonsinspektionen i Älvåker. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrot, som har tillstånd att skrota bilen med skrotningsintyg för avregistrering. Notera att många glömmer att laga lätta klass ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid nästa kontroll.

Onödiga felaktigheter påträffas av bilbesiktningen i Älvåker

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan besiktningen i Älvåker. Konstigt nog är det brister med simpla åtgärder, som blottar nivå två-bristerna. Att ombesörja en lampa betyder många stunder, att fordonet släpps igenom utan ombesiktning för fordonskontrollen i Älvåker. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs därefter av blinkersbelysning. Skifte av en defekt ljuskälla kan möjligen förefalla bökig för många. Men det återfinns simpla instruktioner med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän uppdagar den finurliga trixet att ta väck glödlampan. Men felet antyder, att personbilen konsumerar omotiverat mycket bränsle, så avgasföroreningar ökar eventuellt över vad som är okey. Sensorn är placerad på grenröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att byta. Den kan införskaffas till Lancia från Ad bildelar under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla bristen kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för somliga skrota bilen Göteborg bilmärken överstiga 30 000 kr. Även klagomål på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning Älvåker. Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att syna för fordonsägaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintern kan förorsaka onödiga besvär. Men med enkla verktyg kan kostnaden, som ett resultat av den årliga bilbesiktningen Älvåker, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.