Skrota en bil i Kåge

Det förekom en tidsperiod, då sträckan för bilskrotning i Kåge enbart var bakom hörnet. Bilskrotarna levde på skrotningsavgiften från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avregistrering. Det utgick en statlig skrotbilspremie, som var ett valmöjlighet till förbjuden skrotning. När ersättningen försvann ökade besparingen för bilägaren, när skrotbilen övergavs i miljön. Då agerade Riksdagen med att införa tuffa bestämmelser. Fordonstillverkarna beordrades med insamling och bildemontering i Kåge Bilvraken skulle dessutom återvinnas till ett tidlös kretslopp vid nyproduktion. Hårda krav som måste efterlevas. Några skrotar tillsattes i sammanslutningen som berättigade att utställa skrotningsintyg för avfärdande på Transportstyrelsen. I och med dessa fördelar till några få bildemonteringar, medför att ett flera andra bildemonteringar lägga verktygen på hyllan eller förändra ändamålet för företaget.

Ny organisation underlättar för bilskrotning i Kåge

Bilfabrikanterna erhöll uppdraget att arrangera Naturvårdsverkets villkor för återvinning av fordon i Kåge. Därtill gavs hänvisning till insamling och bilskrotning av bilvrak, som ofta övergetts i omgivningen. Anledningen för de här naturförbrytelser var bilägarnas kostnadsbesparing för demonteringen av fordonet. Många skrivna artiklar i Expressen klandrade Naturvårdsverkets lättvindighet att blockera dessa ofog. Det här fastställdes som en av orsakerna i den nya bestämmelsen med gratis återvinning av bilar i Kåge. Bilfabrikanterna erhöll i skrota bilen Göteborg uppgift att upprätta en sammanslutning, som kunde genomdriva inriktade syfte. Så de första verkligt auktoriserade skrotarna bildades i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR). Men deras ensamrätt att utfärda mottagningskvitto med skrotintyg föreligger inte nuförtiden. En lämplig skrot får sin behörighet från Naturvårdsverket. En ansökan ska bifallas av miljöförvaltningen, som kollar att den kommande bildemonteringen lyder Naturvårdsverkets krav enligt ”bilskrotsförordningen”.

Bilskrotning i Kåge ger ersättning

En kasserad bil som är övergiven stämplas som miljöskadligt avfall, och ska fraktas och rensas på all hälsofarliga vätskor på en bildemontering i Kåge, efter de tuffa Naturvårdsverkets begäran. Dessa uppger i detalj hur de olika bilskrotarnas anordningar skall designas för att beviljas. Lika grundligt behandlas saneringen av klimatvådliga delar, spolarvätskor och substanser. Skrotning, hantering och magasinering ska beviljas av miljökontrollant årligen. Efter saneringen är fordonsvraket inte längre ett miljöskadligt avfall utan transporteras till fragmentering och återvinning. Numera är målet nittiofem procent retur till ett ständigt kretslopp i nyproduktion nått. Det medför att bilinnehavarna kan skrota sitt fordon i Kåge med betalning, som kan uppgå till flera tusen kronor. Före återvinning av bilen erbjuder somliga bildemonteringar att skruva ner bildelar själv från skrotbilen. Shoppare kan påträffa reservdelar till en Jaguar till rena vrakpriser. Det finns även auktoriserade bärgningsföretag, som fraktar personbilar, för skrotning i Kåge, med betalning. Lagar för bearbetning av det miljöriskabla avfallet återfinns i Trafikstyrelsens speciella medgivande till bärgningsfirmorna. En tillkommande beställare kan lätt checka detta på anlitat företags nätsida innan order.