Miljöaktivister i Anderstorp ogillar tillstånden till bilkyrkogårdar

Den fordonsinnehavare från Anderstorp som vill erfara en återblickande tripp i fordonshistorien skall besöka en gravplats för gamla fordon, som är motsatt till en lagstridig upplag med uttjänta fordon. Här kan man finna hundratals modeller av annorlunda bilmärken från mitten av 1900-talet. Amerikanare jättelika som små lastbilar ihopblandas med små europeiska i en salig kombination. En stor mängd av inredningarna är borta för längesedan och bilarna liknar skrothögar. Men de välkända utseendena kan man alltjämt skönja. Att bilkyrkogårdarna i Småland och Årjäng har övergått till bygdens största lockelse är inte häpnadsväckande. Dessutom har ifrågasättande klimatgrupper, som dekreterat om bortforsling av vraken, har förmåtts byta attityd till följd av intäkterna som kommer orten till gagn. Sorgligt nog har dessa attraktiva ställen fått förbjudna efterföljare, som tycks hamstra kasserade personbilar. Nya obekväma regler bromsar emellertid laglig etablering. Att kassera personbilen med lämnande av registreringsbevis, skrotintyg med borttagning på Transportstyrelsen samt upprensning av miljöfarofyllt avfall kräver andra bestämmelser. Men de aktuella 2 lagliga aktörerna kommer att roa bilentusiasterna i framtiden.

Ingen legal gravplats för gamla fordon förekommer idag i Anderstorp

Det finns otaliga ihopsamlingsställen för uttjänade personbilar i Sverige. Men endast ett par är godkända av regionens klimatkontor som permanenta gravplatser för gamla fordon för trafikanter från Anderstorp. Dessa berömda ställen är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd förekommer många hundra bilmodeller från 20- till 50-talen och besöks av mer än femton tusen individer varje år. Trots ett departements fastställande om elimination av alla bilar, har ett bygglov, som varar till 2050. Det är verkligen ett kvitto på turistverksamhetens innebörd för stället och vårdas för den skull på yppersta vis av kommunen. Årjängs stolthet i Värmland har inte fått likadan assistans till upprättande av attraktion. Här startades en bilskrotnings-företag under 1950-talet. Handel av begagnade delar höll på till 80-talet då skrotföretaget upplöstes. Bilvraken blev orörda efter viss omhändertagande av bilvraken, som var uppställda på annans egendom. Typ tusen annorlunda märken från mitten av 1900-talet skrota bilen Göteborg behölls och bröderna Ivansson, som ägde bilskroten, lät privat personer att knalla runt och betrakta de äldre sevärdheterna. Tyvärr har dessa påhälsningar medfört färre fordon. Framför allt har Saab V-4 varit lockande för tjuvar. Endast fälgar med däck har kvarlämnats. Och om gravplatsen för gamla fordon i Båtnäs ska betraktas som kulturminne eller miljökatastrof har debatterats av klimatkommissionen. Nuförtiden klassas ett uttjänt fordon, som klimatfarligt avfall. Men så äldre bilvrak har självsanerats och miljöbesvär har befriats från skog och mark.

Hot finns för lagstridig kyrkogård med rostiga bilar i Anderstorp

Inte någon i Anderstorp kommer ändå att kunna observera objekt från de mest kända illegitima gravplatserna för antika bilar. Den mest uppmärksammade platsen hittades på Sveriges största ö. I Tingstäde schaktades omkring 200 uttjänta bilar fram ur en sumpmark. Marken hade ägts av Fortifikationsverket, så försvarsmakten hade skyldigheten för användning och kontroll, då bilinnehavarna tog beslutet att jordfästa fordonet på detta smarta vis. Och Värmland har det förekommit osynliga besöksmål. Östra Sivbergs brott avvecklades och fylldes med vatten omedelbart under 1920-talet. Där anträffades ett tjugotal bilvrak. De äldsta från 50-talet. Nuförtiden hittar man helt andra illegala kyrkogårdar för rostiga bilar utspridda i riket. Det är häpnadsväckande hur illa dessa samlingsplatser är utvalda. Att betrakta sådana på vattenskyddade områden utan kontroll av Trafikverkets är egendomligt. Det handlar glasklart om transitplatser. Försakelsen på ingripanden från ansvarig polis är närmast kass och sporrar till många oegentligheter. En ära måste likväl lämnas till landets 2 i särklass förnämsta och legala kyrkogårdar för rostiga bilar i Årjäng och Kyrkö Mosse.