Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Viken

Att bilkontroller i Viken avreglerades har haft enorm vikt för bilinnehavarna. Den obligatoriska bilbesiktningen startades av kommunerna för mer än 40 år sedan, men upplöstes som monopolföretag tjugo hundra tio. De ökande kötiderna vid framförallt avbokningar medförde i många inte påverkbara körförbud. Och de berörde fordonsägarna störtade av fördömande över bristerna. Igenom att släppa marknaden fri påbörjade flera företag tänkta inkomstbringande affärer. Så telefontiderna försvann som igenom ett trollslag. Men formade andra strul via en solklar överetablering. Det hjälper så klart bilägarna, som kan få sina personbilar besiktade mot en lämplig ersättning. Den tuffa skrota bilen Göteborg rivaliteten kan likväl få omvända påföljder för de många nyetableringarna. Följden har likväl gett bilägarna chans att inspektera fordonet i Viken, utan kötid, på närbelägna hall, som tillhandahåller drop-in.

Ändrade regler för bilgranskning i Viken leder ofta till böter

Men några förordningar har nyligen ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren själv att hålla uppsikt på datum för fordonskontroll i Viken. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas skyldighet att känna till detta sakförhållande. Statskassan bedöms dock stärkas med över en miljard kr från slarviga bilägare.

Bilinnehavare avgör själv tillfälle för personbilsbesiktningen i Viken

Men han/hon kan själv bestämma, när den 1 inspektionen i Viken bör verkställas. Inte senare än 3 år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter 24 månader. Därnäst måste fordonet testas senast var fjortonde månad. På Transportstyrelsens internetplats kan tidpunkten lätt hittas. Surfa in på deras sajt och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felaktigheterna eller bristerna som hittas delas in i 3 kategorier. En klass 1-påpekande betyder att den behöver lagas före nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-påpekande innebär, att det tvingas repareras inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som ger körförbud omgående. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Viken. Och detta leder ofta till återvinning på en godkänd bilskrot, som har tillstånd att skrota bilen med skrotbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att flera glömmer att laga enkla kategori ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en kategori med begäran på ombesiktning vid framtida inspektion.

Omotiverade felaktigheter uppdagas av fordonsinspektionen i Viken

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en enkel okulärkontroll inför fordonsbesiktningen i Viken. Konstigt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som upptäcker kategori två-felen. Att ombesörja en lampa betyder en del stunder, att fordonet godkänns utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Viken. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men skuggas efteråt av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en söndrig lampa kan kanske förefalla bökig för många. Men det återfinns enkla instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre personbilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. Många besiktningsmän uppdagar den luriga lösning att peta dän instrumentbelysningen. Men felaktigheten pekar på, att motorn konsumerar överflödigt mycket diesel, så koldioxidutsläppet ökar kanske över vad som är okey. Sensorn är placerad på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är enkel att ändra. Den kan inhandlas till Mercedes från Ad bildelar under tusenlappen. Faran är enorm att det här lätta bristen kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan priset för somliga fordonsmärken överskrida 30 000 kr. Även klagomål på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Viken. Statistiskt är det flertalet som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att syna för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönster på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så testande under vintern kan orsaka onödiga problem. Men med lätta medel kan omkostnaden, på grund av den periodiska bilkontrollen Viken, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.