Besiktning i Vilhelmina ger skrotbilar körförbud

Först ett besök för fordonskontroll i Vilhelmina, sedermera kostsamma renoveringar hos en verkstad, efter noggrann betänkande att återvinna bilen på närliggande behörig skrot. En stor del av de fyrtio procenten bilägare, som får kritiska prickar i protokollet, vid den obligatoriska granskningen, måste gå igenom ekluten. Och sedan lång tid tillbaka gäller det årligen för de flesta. Länsstyrelsen inrättade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan. Men bilbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så privatiseringen tjugo hundra tio förvånade inte svenska folket alls. Allt mer ökade telefontider för bokningar och avbokningar utmynnade många påtvingade körförbud, som skrota bilen Göteborg blottade strukturens haveri. Flera nyetablerade besiktningshallar vände ändå snabbt på den dåliga utvecklingen. Med ett system utan tidsbokning för bilgranskning i Vilhelmina, löstes flera bekymmer för nöjda fordonsägare.

Ändrade bestämmelser för personbilsbesiktning i Vilhelmina leder vanligtvis till vite

Men några normer har på senaste tiden förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden baserad på registreringsnumrets slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Därför måste bilägaren personligen att bevaka tidpunkten för bilbesiktning i Vilhelmina. Vid försummelse med det här erhåller personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är fordonsinnehavarens skyldighet att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms emellertid öka med ett antal miljoner kronor från försumliga bilägare.

Bilägare avgör personligen tillfälle för fordonsinspektionen i Vilhelmina

Men man kan personligen avgöra, när den 1 kontrollen i Vilhelmina skall utföras. Inte senare än tre år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är inom 24 månader. Därpå behöver bilen besiktas årligen. På Länsstyrelsens nätsida kan datumet lätt påträffas. Surfa in på deras webbsida och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tidpunkten där. Felen eller defekterna som påträffas indelas i tre kategorier. En klass 1-påpekande har den betydelsen att den skall fixas innan nästa års-inspektion. Ett klass två-fel har den betydelsen, att det tvingas lagas inom 30 dagar med efterkontroll som följd. Klass tre-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som innebär körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Vilhelmina. Och detta leder ofta till återvinning på en auktoriserad bildemontering, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotningscertifikat för avregistrering. Beakta att flera missar att åtgärda enkla nivå 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med fordran på ombesiktning vid kommande inspektion.

Omotiverade brister observeras av bilinspektionen i Vilhelmina

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll innan bilbesiktningen i Vilhelmina. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som upptäcker nivå två-bristerna. Att fixa ett slitet däck betyder en del tillfällen, att bilen godkänns utan efterkontroll för fordonsinspektionen i Vilhelmina. Skyltlampor leder bil kontrollanterna, men följs därefter av bromljus. Skifte av en söndrig ljuskälla kan möjligen synas bångstyrig för flera. Men det finns lätta instruktioner med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla bilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. Många fordonsinspektörer observerar den luriga trixet att plocka väck glödlampan. Men felaktigheten indikerar, att bilen drar obehövligt mycket drivmedel, så avgasutsläppet tilltar kanske över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta ut. Den kan köpas till Mitsubishi från Ad bildelar under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felaktigheten kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del bilmärken överstiga trettio tusen kr. Också tillrättavisning på däckdjup är ofta förekommande för bilinspektionen Vilhelmina. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att kontrollera för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka obefogade besvär. Men med lätta verktyg kan omkostnaden, som ett resultat av den periodiska fordonstillsynen Vilhelmina, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.