Försummelse innebär bilskrot efter besiktning i Sturefors

Det har evigt varit en förskräckelse för fordonsägare av gamla personbilar att behöva gästa fordonsundersökningen. Även om det är lätt att boka tid för besiktning i Sturefors förekommer den olustiga vibbar att det kommer att kosta pengar. På sextiotalet kom riksdagsfastställande om bestämmande för den statliga bilbesiktningen och två år senare inleddes de föreskrivna granskningarna. På 2000-talet inleddes med väldiga kötider vid bokningen av personbilsbesiktningar i Sturefors. Upphörande av monopolet låg i tiden. Så för tio år sedan blev besiktning av bilar oreglerad för företag i personbilsområdet. Utgången blev snarare för många företag i stället för en god balans. Privatiseringen medförde ingen lindring för bilinnehavarna. Granskningsunderlagen har av självklara anledningar tvärtom blivit skarpare ju längre tiden gått. Kategorier och granskningar av bristernas karaktär återfinns även fortsättningsvis. Ett klass 3-fel ger en bilverkstad förhoppning om ett lönsamt jobb, medan en certifierad skrot är någorlunda förvissad på svar om en skrotbil, som skall återanvändas till den ständiga cykeln för ett hållbart samhälle. Den enda nyttan med avregleringen av bilbesiktning i Sturefors blev att fordonsägaren kan besöka en bilprovning på drop-intid.

Förändrade stadgar för personbilsgranskning i Sturefors leder vanligtvis till vite

Men enstaka normer har just justerats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste fordonsägaren själv att bevaka tillfälle för personbilskontroll i Sturefors. Missas detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av länsman, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statskassan bedöms dock stärkas med ett antal miljoner kr från nonchalanta fordonsägare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tillfälle för fordonskontrollen i Sturefors

Men man kan själv avgöra, när den första undersökningen i Sturefors skall verkställas. Inte senare än trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter två år. Därpå ska personbilen provas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens internetplats kan datumangivelse lätt påträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så finns skrota bilen Göteborg tiden där. Felaktigheterna eller skavankerna som avslöjas delas in i 3 klasser. En kategori 1-anmärkning betyder att den måste fixas före nästa års-inspektion. Ett kategori 2-påpekande har den betydelsen, att det måste fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som innebär körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från bilgranskningen i Sturefors. Det här leder ofta till skrotning på en behörig skrothandlare, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotcertifikat för avregistrering. Uppmärksamma att många glömmer att laga lätta klass 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med fordran på ombesiktning vid framtida granskning.

Onödiga felaktigheter upptäcks av personbilsbesiktningen i Sturefors

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel självkontroll före besiktningen i Sturefors. Märkligt nog är det brister med simpla ingripanden, som uppdagar klass 2-felen. Att fixa ett dåligt hjul betyder flera stunder, att fordonet accepteras utan ombesiktning för fordonsinspektionen i Sturefors. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men följs efteråt av blinkersbelysning. Byte av en söndrig lampa kan kanske förefalla påfrestande för flera. Men det finns lätta anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på gamla fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många besiktningsmän avslöjar den luriga trixet att plocka dän glödlampan. Men felet antyder, att motorn drar överflödigt mycket drivmedel, så koldioxidutsläppet växer möjligtvis över max godkänd. Sonden är placerad på grenröret vid katalysatorn och är enkel att byta. Den kan inhandlas till Honda från Bds.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kr. Också anmärkningar på utslitna bildäck är frekventa för fordonskontrollen i Sturefors. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt enkelt att syna för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under vintermånaderna kan ställa till med onödiga problem. Men med lätta verktyg kan kostnaden, på grund av den årliga bilinspektionen Sturefors, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.