Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Tomelilla

Bilundersökningen i Tomelilla yttersta riktpunkter är att sortera natur- och trafikfarliga fordon från statliga körbanor och gator. Bilverkstäder kalkylerar med otaliga inkomstbringande arbeten, som genereras efter den nödvändiga fordonskontrollen. De legitimerade bilskrotarna är även klar att skrota fordonet med skrotningsintyg samt garanterad borttagning från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Så den ängsliga bilinnehavaren har mycket att befara innan den årliga personbilsundersökningen i Tomelilla i närliggande inspektionshall. Men det här ingen ny fenomen. AB Svensk Bilprovning inleddes av Göteborgs kommun redan på 1960-talet. Svensk bilprovning avreglerades likväl tjugohundratio på grund av flera stridigheter. Bilbeståndet växte så hastigt, att monopolföretaget inte klarade av volymerna. Långa kötider vid bokning, och felaktigheter att omboka tid, satte flertalet bilar i oönskade körförbud. Dessa bekymmer fixades fort av det växande antalet nyetableringar, som kunde verkställa fordonsbesiktningar i Tomelilla. Alla personbilar är inte behäftade med kategori 3-brist, som är varje fordonshavares förfäran. Men syftet att förbättra klimat- och skyddsgraden är tydlig med de kvarvarande beskaffenhetsgrupperna. Och när kötiderna försvunnit, kan man åka in till närbelägna fordonskontroll, som har drop-in utan förbokning.

Ändrade bestämmelser för bilbesiktning i Tomelilla leder ofta till penningstraff

Men enstaka normer har nyss förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på registreringsnumrets slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att hålla koll på tillfälle för bilgranskning i Tomelilla. Misslyckas man med detta erhåller personbilen körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens skyldighet att känna till detta sakförhållande. Statskassan uppskattar emellertid öka med över en miljard kr från försumliga ägare.

Bilinnehavare beslutar själv tillfälle för fordonsbesiktningen i Tomelilla

Men man kan personligen besluta, när den första kontrollen i Tomelilla skall utföras. Inte senare än trettiosex månader efter att fordonet tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter tjugofyra månader. Därnäst behöver fordonet testas årligen. På Transportstyrelsens webbsida kan datumet lätt anträffas. Surfa in på deras sajt och slå registreringsnumret, så finns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller defekterna som påträffas indelas i tre skrota bilen Göteborg nivåer. En nivå ett-anmärkning har den betydelsen att den tvingas åtgärdas innan nästa års-inspektion. Ett kategori två-påpekande medför, att det tvingas fixas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som ger körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från fordonsbesiktningen i Tomelilla. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig skrot, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Betrakta att många missar att reparera lätta klass ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en nivå med fordran på ombesiktning vid kommande granskning.

Meningslösa brister observeras av personbilsbesiktningen i Tomelilla

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll inför besiktningen i Tomelilla. Konstigt nog är det brister med lätta åtgärder, som blottar nivå två-bristerna. Att fixa en lampa innebär en del tillfällen, att bilen släpps igenom utan ombesiktning för bilkontrollen i Tomelilla. Nummerskyltslampor leder statistiken, men skuggas därefter av bromsljus. Byte av en defekt lykta kan möjligen synas påfrestande för många. Men det finns lätta beskrivningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer uppdagar den finurliga trixet att peta bort glödlampan. Men oriktigheten pekar på, att bilen drar överflödigt mycket drivmedel, så koldioxidföroreningar växer möjligtvis över vad som är okey. Givaren sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är enkel att byta ut. Den kan köpas till Fiat från Mekonomen under 700 kronor. Faran är stor att det här simpla felet kan uppfattas som en brist i katalysatorn. I dessa fall kan kostnaden för vissa fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Även klagomål på utslitna bildäck är ofta förekommande för besiktning Tomelilla. Statistiskt är det många som krävs på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att checka för bilägaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönsterdjup sommartid och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under 3,0 mm. Så utprovning under vintern kan förorsaka onödiga bekymmer. Men med lätta redskap kan kostnaden, som ett resultat av den årliga fordonsbesiktningen Tomelilla, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.