Besiktning i Torshälla ger skrotbilar en ny möjlighet

Fordonskontrollen i Torshälla främsta riktpunkter är att systematisera klimat- och trafikriskabla fordon från kommunala vägar och torg. Verkstäder räknar med otaliga förmånliga arbeten, som genereras efter den nödvändiga bilprovningen. De certifierade skrotarna är också beredda att skrota personbilen med skrotintyg samt garanterad borttagning från centrala bilregistret på Länsstyrelsen. Så den bekymrade ägaren har något att vara skraj innan den årliga fordonsgranskningen i Torshälla i närbelägna besiktningshall. Men det här ingen ny händelse. Den statliga bilbesiktningen påbörjades av regeringen allaredan nittonhundrasextiotre. Svensk bilprovning avreglerades emellertid tjugohundratio i och med flera konflikter. Svenska fordonsflottan växte så fort, att monopolföretaget inte hängde med i svängarna. Långa väntetider vid förbeställning, och bristen att omboka tid, försatte många bilar i oönskade körförbud. Dessa bryderi fixades lätt av det växande mängden nyetableringar, som kunde verkställa fordonsbesiktningar i Torshälla. Alla bilar är inte behäftade med nivå tre-fel, som är varenda fordonshavares bävan. Men ändamålet att bättra på klimat- och säkerhetsläget är tydlig med de återstående kvalitetsgrupperna. Och när kötiderna försvunnit, kan man köra in till närliggande bilprovning, som har drop-in utan beställning.

Ändrade bestämmelser för fordonsbesiktning i Torshälla leder vanligtvis till böter

Men flera riktlinjer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån registreringsnumrets sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsinnehavaren själv att bevaka tidpunkten för fordonsbesiktning i Torshälla. Bommas det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statskassan uppskattar emellertid stärkas med över en miljard kronor från skrota bilen Göteborg nonchalanta fordonsinnehavare.

Bilägare avgör själv tillfälle för personbilsgranskningen i Torshälla

Men man kan personligen bestämma, när den 1 undersökningen i Torshälla ska ombesörjas. Inte senare än 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därnäst ska bilen testas årligen. På Transportstyrelsens nätsida kan datumet lätt påträffas. Surfa in på deras sajt och skriv in registreringsnumret, så finns tiden där. Oriktigheterna eller skavankerna som påträffas indelas i tre nivåer. En nivå 1-anmärkning innebär att den måste repareras innan nästa års-tillsyn. Ett nivå 2-felaktighet innebär, att det behöver fixas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-fel är ett säkerhetspåpekande, som orsakar körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Torshälla. Och detta leder ofta till återvinning på en legitimerad bilskrot, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotningsbevis för avregistrering. Lägga märke till att många missar att fixa enkla klass 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en klass med krav på efterkontroll vid framtida granskning.

Onödiga brister uppdagas av fordonsbesiktningen i Torshälla

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll innan besiktningen i Torshälla. Konstigt nog är det defekter med enkla åtgärder, som upptäcker nivå 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa medför många tillfällen, att personbilen godkänns utan ombesiktning för bilinspektionen i Torshälla. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Att ersätta en trasig ljuskälla kan kanske synas jobbig för flera. Men det återfinns simpla instruktioner med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla personbilar är att oljelampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän upptäcker den luriga trixet att plocka väck instrumentbelysningen. Men felet pekar på, att bilen konsumerar överflödigt mycket drivmedel, så avgasutsläppet tilltar nog över vad som är okey. Givaren är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att växla. Den kan införskaffas till Peugeot från Skruvat.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här simpla felaktigheten kan ses som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Också tillrättavisning på däckdjup är återkommande för bilinspektionen Torshälla. Statistiskt är det en del som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, eftersom det är väldigt spartanskt att syna för fordonsinnehavaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönster sommartid och tre mm på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre millimeter. Så utprovning under vintermånaderna kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta medel kan utgiften, på grund av den årliga fordonsinspektionen XX, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.