Besiktning i Stångby ger skrotbilar körförbud

Först en påhälsning för bilbesiktning i Stångby, därpå kostsamma renoveringar på en bilverkstad, efter noggrann tänkande att skrota fordonet på närliggande behörig skrot. Många av de trettiofem procenten ägare, som får allvarliga 2 i bilprovningens rapport, vid den periodiska tillsynen, måste ombesikta bilen inom en månad. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Naturvårdsverket inrättade AB Svensk Bilprovning i mitten av 1960-talet. Men bilbeståndet växte det stelbenta företaget över huvudet. Så avregleringen av marknaden tjugo hundra tio förvånade inte svenska folket alls. Allt för långa kötider för bokningar och avbokningar utmynnade massa påtvingade körförbud, som uppdagade konstruktionens fiasko. Flera nystartade inspektionshallar skiftade emellertid fort på den destruktiva trenden. Med ett system utan tidsbokning för fordonsbesiktning i Stångby, löstes många strul för glada ägare.

Ändrade stadgar för bilkontroll i Stångby leder ofta till böter

Men några regler har nyss förändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens sista siffra. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren personligen att observera datum för bilundersökning i Stångby. Bommas detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan skrota bilen Göteborg körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens ansvar att känna till det här faktumet. Statskassan beräknas dock stärkas med ett antal miljoner kr från nonchalanta fordonsägare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tillfälle för bilbesiktningen i Stångby

Men han/hon kan själv styra, när den 1 undersökningen i Stångby ska verkställas. Senast 36 månader efter att fordonet registrerats i Sverige. 2 gången är efter tjugofyra månader. Därpå skall personbilen besiktas varje år. På Transportstyrelsens internetplats kan tidpunkten enkelt anträffas. Öppna deras sajt och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felen eller skavankerna som påträffas delas in i tre klasser. En kategori 1-anmärkning betyder att den behöver fixas före nästa års-kontroll. Ett nivå 2-fel innebär, att det tvingas lagas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Nivå tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud omgående. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Stångby. Och detta leder ofta till skrotning på en behörig skrothandlare, som har licens att skrota fordon med skrotningsintyg för avregistrering. Iakttaga att många glömmer att reparera enkla klass 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid annalkande inspektion.

Obehövliga defekter upptäcks av bilinspektionen i Stångby

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel självkontroll innan fordonsbesiktningen i Stångby. Märkligt nog är det felaktigheter med enkla ingripanden, som blottar klass två-bristerna. Ett utfört ett slitet däck betyder många stunder, att personbilen släpps igenom utan efterkontroll för bilkontrollen i Stångby. Skyltlampor är det mest av enligt bil kontrollanterna, men skuggas tätt av blinkersbelysning. Byte av en trasig lykta kan möjligen förefalla besvärlig för flera. Men det återfinns lätta instruktioner med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta besiktningsmän spårar den finurliga trickset att peta väck glödlampan. Men felaktigheten antyder, att motorn konsumerar onödigt mycket bränsle, så koldioxidföroreningar tilltar kanske över max godkänd. Givaren är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är simpel att växla. Den kan köpas till Mercedes från Mekonomen under 700 kronor. Faran är stor att det här simpla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för vissa bilmärken överstiga 30 000 kr. Även tillrättavisning på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning Stångby. Statistiskt är det flera som måste på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket lätt att syna för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönsterdjup sommartid och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintermånaderna kan förorsaka obefogade trubbel. Men med lätta verktyg kan utgiften, som ett resultat av den årliga personbilsinspektionen Stångby, förbli låg av den smarte fordonsägaren.