AB Svensk Bilprovning ökade antalet skrotbilar i Stockholm

Hur skulle bilarna i landet sett ut förutan villkor på personbilsgranskning i Stockholm? Man måste gå bakåt i tiden till mitten av sextio-talet för att få besked på angelägenheten. Men det är lätt att gissa. Inte ett skvatt annat än sammanbrott och förstörelse. Det hade eventuellt räckt att sänka maxhastigheten till 50 kilometer/tim i trafiken. Men andra dilemma frambringades av den statliga bilbesiktningen, som startade som ensamrättsbolag för femtio år sedan. Som flera andra förvaltades det inte särskilt bra. Kopiösa väntetider vid bokning, också bristerna vid ansats till ombeställning för bilkontroll i Stockholm föranledde massa tvingade körförbud. Och personbilsägarna rasade över dessa resultat. Så regeringen släppte bilprovningen fri via avreglering år 2010. Flertalet intresserade företag väntade för att starta en oberoende bilprovning. Efter en tid blev yrkesgrenen överetablerad med helt andra besvär. För fordonsinnehavaren ändrades inte den konstiga känslan före nästkommande översyn. Det värsta som kunde ske var att få ett klass tre-felaktighet i rapporten från besiktningsmannen. Lagningen skulle slå hårt i plånboken, samtidigt som en bilverkstad såg möjligheter före ett lönande jobb. Men bägge borde vara medvetna om den behöriga skroten, som med övertygelse planlagt för blivande skrotningar med en natursnälla bilskrotningar. Så när tiden är kommen för den obligatoriska fordonskontrollen i Stockholm är det endast att droppa in på närmaste besiktningshall.

Ändrade stadgar för personbilsgranskning i Stockholm leder ofta till penningstraff

Men flera normer har på senaste tiden justerats. Nu innefattar inte besiktningstiden baserad på skrota bilen Göteborg nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Därför måste bilägaren personligen att bevaka tidpunkten för personbilsinspektion i Stockholm. Vid försummelse med detta erhåller fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens plikt att känna till detta faktum. Statskassan uppskattar dock stärkas med över en miljard kronor från oaktsamma ägare.

Bilinnehavare avgör personligen tidpunkt för bilinspektionen i Stockholm

Men han/hon kan själv fastställa, när den första besiktningen i Stockholm behöver uträttas. Senast trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. 2 gången är efter tjugofyra månader. Sedermera ska fordonet kontrolleras varje år. På Transportstyrelsens hemsida kan datumet lätt påträffas. Öppna deras internetsida och skriv in registreringsnumret, så återfinns tiden där. Felaktigheterna eller skavankerna som anträffas indelas i 3 klasser. En kategori ett-felaktighet betyder att den måste åtgärdas innan nästa års-granskning. Ett klass två-felaktighet innebär, att det skall repareras inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som medför körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Stockholm. Det här leder ofta till återvinning på en behörig bilskrot, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Notera att många missar att reparera lätta kategori 1-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en kategori med begäran på ombesiktning vid kommande kontroll.

Omotiverade defekter observeras av personbilsbesiktningen i Stockholm

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll inför bilbesiktningen i Stockholm. Konstigt nog är det defekter med lätta åtgärder, som blottar nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck innebär en del stunder, att fordonet godkänns utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Stockholm. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men skuggas tätt av bromsljus. Skifte av en defekt lampa kan möjligen synas bångstyrig för flera. Men det återfinns simpla beskrivningar med filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentbrädet inte släcks. Många besiktningsmän observerar den finurliga lösning att rycka dän instrumentbelysningen. Men felaktigheten visar på, att motorn förbrukar obehövligt mycket diesel, så avgasföroreningar växer eventuellt över max godkänd. Givaren är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att byta ut. Den kan inhandlas till Peugeot från Ad bildelar under 700 kronor. Risken är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del fordonsmärken överstiga trettio tusen kr. Även tillrättavisning på däckens mönsterdjup är frekventa för fordonskontrollen i Stockholm. Statistiskt är det flera som måste på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är väldigt lätt att syna för fordonsägaren. Kraven är minst 1,6 mm mönster sommartid och 3,0 mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 millimeter. Så provning under vintermånaderna kan orsaka obefogade trubbel. Men med lätta medel kan kostnaden, tillföljd av den årliga personbilsinspektionen i Stockholm, förbli låg av den kloke bilägaren.