Besiktning i Skövde ger bilskrotar arbete

Det är logiskt att en bilägare känner en viss ängslan inför den årliga biltillsynen i Skövde. Även om egenkontroll utförts, finns det alltid en ovisshet att några osynliga brister kan upptäckas. Om ett kategori tre-brist kommer med i protokollet är det definitivt färdigkört för dagen. Verkstäder är inte prisvärda och ersättningen, som ställs mot en korresponderande fungerande fordon, pekar i ogynnsamma fall mot en godkänd bildemontering. Så har det väl varit för alla fordonsinnehavare sedan 1965 då riksdagen skapade AB Svensk Bilprovning med obligatoriska och regelbundet återkommande personbilsundersökningar i Skövde. Men svensk bilprovning lyckades inte hålla det ökande bilbeståndets takt. Påföljden blev, att förbannade ägare förmådde vara med om körförbud på grund av långa telefontider och bristen på ersättningstid för begärda ombokningar. För att avhjälpa den odugliga verksamheten avreglerades bilprovningen för tio år sedan Som en blixt från klar himmel upphörde de impopulära väntetiderna. Och flera nya bilprovningshallar började med bokningsfria besiktningar i Skövde via drop-in.

Förändrade stadgar för bilbesiktning i Skövde leder vanligtvis till böter

Men enstaka principer har just förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilinnehavaren personligen att hålla koll på tidpunkten för personbilsbesiktning i Skövde. Misslyckas man med detta får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till detta sakförhållande. Statens inkomster uppskattar emellertid växa med ett antal miljoner kronor från oaktsamma ägare.

Fordonsägare bestämmer personligen tillfälle för fordonskontrollen i Skövde

Men han/hon kan själv fastställa, när den 1 besiktningen i Skövde skall verkställas. Inte senare än trettiosex månader efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Därnäst behöver fordonet besiktas årligen. På Transportstyrelsens nätsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Öppna deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns datumet där. Felen eller defekterna som avslöjas indelas i tre klasser. En kategori ett-felaktighet betyder att den behöver fixas inför nästa års-granskning. Ett klass 2-fel betyder, att det tvingas åtgärdas inom 30 dagar med ombesiktning som påföljd. Kategori 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från fordonsbesiktningen i Skövde. Och detta leder ofta till skrotning på en godkänd skrothandlare, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotintyg för avregistrering. Uppmärksamma att många missar att fixa enkla nivå ett-anmärkningar. Men sådana flyttas upp en kategori med krav på efterkontroll vid annalkande besiktning.

Meningslösa defekter upptäcks av fordonskontrollen i Skövde

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före besiktningen i Skövde. Konstigt nog är det defekter med enkla åtgärder, som uppdagar nivå 2-felen. Att ombesörja ett dåligt hjul betyder många stunder, att personbilen accepteras utan ombesiktning för fordonsbesiktningen i Skövde. Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs därefter av blinkersbelysning. Skifte av skrota bilen Göteborg en söndrig ljuskälla kan möjligtvis synas besvärlig för flera. Men det finns enkla instruktioner med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på gamla fordon är att oljelampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många besiktningsmän uppdagar den finurliga trickset att plocka väck glödlampan. Men felet visar på, att personbilen förbrukar överflödigt mycket bensin, så koldioxidutsläppet tilltar möjligtvis över max godkänd. Givaren sitter på grenröret vid katalysatorrenaren och är simpel att ändra. Den kan införskaffas till Mercedes från Autoexperten under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla bristen kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan priset för somliga fordonsmärken överstiga 30 000 kronor. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är frekventa för fordonskontrollen Skövde. Statistiskt är det flera som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är väldigt spartanskt att inspektera för bilägaren. Kraven är åtminstone en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under tre mm. Så utprovning under vintermånaderna kan förorsaka onödiga bekymmer. Men med enkla medel kan kostnaden, på grund av den årliga fordonsgranskningen Skövde, hållas till ett minimum av den kloke fordonsägaren.