Besikta eller skrota bilen i Svalöv

Det har jämt varit en fasa för fordonsägare av gamla fordon att vara tvungen besöka Bilinspektionen. Även om det varit enklare att få bokat tid för inspektion i Svalöv finns den obehagliga känslan att det kommer att kosta pengar. År 1963 kom Regeringsbeslutet om normer för den statliga bilbesiktningen och efterföljande startade de obligatoriska besiktningarna. På 2000-talet startade med enorma kötider vid bokningen av fordonsbesiktningar i Svalöv. Avvecklande av ensamrätten låg i tiden. Så för tio år sedan blev marknaden oreglerad för företag inom bilbranschen. Följden blev snarare för många företag i stället för en god balans. Avstatliga betydde ingen lättnad för personbilsinnehavarna. Kontrollunderlagen har av logiska orsaker tvärtom blivit tuffare med åren. Grupper och granskningar av felens egenskaper förekommer alltjämt. Ett kategori tre-fel ger en fordonsverkstad förhoppning om ett inkomstbringande arbete, parallellt som en godkänd återvinningsföretag är tämligen förvissad på meddelande om ett demolerat fordon , som bör återvinnes till det eviga kretsloppet. Den ensamma fördelen med avregleringen av fordonsbesiktning i Svalöv blev att bilinnehavaren kan besöka en bilprovning på drop-intid.

Ändrade regler för fordonsbesiktning i Svalöv leder ofta till penningstraff

Men några normer har nyligen justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten som utgår ifrån nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren personligen att observera tidpunkten för bilkontroll i Svalöv. Misslyckas man med detta får personbilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av länsman, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilägarnas ansvar att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster bedöms emellertid stärkas med över en miljard kronor från nonchalanta fordonsägare.

Ägare avgör personligen tidpunkt för personbilskontrollen i Svalöv

Men han/hon kan själv fastställa, när den första inspektionen i Svalöv ska verkställas. Senast trettiosex månader efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Därefter behöver fordonet testas varje år. På Länsstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Surfa in på deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumet där. Oriktigheterna eller bristerna som anträffas indelas i 3 klasser. En klass 1-felaktighet innebär att den tvingas lagas före nästa års-kontroll. Ett nivå två-felaktighet innebär, att det skall repareras inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass 3-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från bilbesiktningen i Svalöv. Det här leder ofta till skrotning på en godkänd skrothandlare, som har tillåtelse att skrota fordon med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Beakta att flera glömmer att åtgärda enkla nivå 1-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med fordran på efterkontroll vid kommande inspektion.

Onödiga brister upptäcks av personbilskontrollen i Svalöv

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll innan bilbesiktningen i Svalöv. Märkligt nog är det defekter med lätta åtgärder, som avslöjar nivå 2-felen. Att ombesörja en lampa medför flera stunder, att fordonet godtas utan ombesiktning för bilinspektionen i Svalöv. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men skuggas tätt av bromljus. Att ersätta en söndrig lampa kan möjligen förefalla bångstyrig för många. Men det finns enkla instruktioner med skrota bilen Göteborg filmer för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte släcks. Många fordonsinspektörer upptäcker den luriga trickset att ta väck instrumentbelysningen. Men felaktigheten indikerar, att bilen förbrukar onödigt mycket bränsle, så avgasutsläppet ökar antagligen över vad som är okey. Sonden är fastsatt på grenröret vid katalysatorrenaren och är lätt att ändra. Den kan införskaffas till Suzuki från Ad bildelar under 700 kronor. Risken är enorm att det här simpla felet kan ses som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan omkostnaden för vissa bilmärken överstiga 30 000 kr. Också tillrättavisning på däckdjup är ofta förekommande för besiktning Svalöv. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är konstigt, i och med att det är mycket spartanskt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre mm. Så utprovning under vintern kan ställa till med onödiga besvär. Men med lätta verktyg kan kostnaden, tillföljd av den årliga bilgranskningen Svalöv, hållas till ett minimum av den smarte fordonsinnehavaren.